Användarkonto

Primära flikar

Denna inloggingsida är administratörer av innehållet på denna hemsida endast.
Om du letar efter Uppsala teknolog- och naturvetarkårs medlemsregister hittar du det på register.utn.se.

Är du administratör, klicka på Connect with Google och logga in med din postspecifika epostadress.


This loginpage is for administrators of the content of this webste only.
If you are looking for Uppsala Union of engineering and science students' member regristry, you can find it at register.utn.se.

If you are an administrator, click the Connect with Google and login with your UTN-specific emailadress. 
 

Ange ditt användarnamn på Uppsala teknolog- och naturvetarkår.
Ange ett lösenord för ditt konto.