Doktorand

Här hittar du som forskarstudent information om vilka som finns för att hjälpa dig och vilka som företräder dig mot fakulteten och universitetet.

Som doktorand på den teknisk- naturvetenskapliga fakulteten är du medlem i det teknisk- naturvetenskapliga doktorandrådet, TNDR, vilka tillsätter studentrepresentanter på forskarnivå inom fakulteten. Om du får problem under dina studier kan du få hjälp av det halvtidsantställda doktorandombudet. 

TNDR – Teknisk-naturvetenskapliga doktorandrådet

Är du forskarstuderande vid den teknisk och naturvetenskapliga fakulteten representeras du av teknisk- naturvetenskapliga doktorandrådet, TNDR.

TNDR arbetar med utbildningsbevakning på fakultetens forskarutbildningar och är en del av Doktorandnämnden*, ett gemensamt organ för alla Uppsala universitets forskarstuderande.
Vill du komma i kontakt med TNDR och de som representerar dig i fakultetens och universitetets olika råd och organ kan du läsa mer på TNDR:s hemsida.

Om du har funderingar kring att bli, eller att vara doktorand kan du även besöka Doktorandnämndens egen PhD Handbook eller studera.nu/forskarutbildning

Kontaktuppgifter:

TNDR:s ordförande: Rasmus Luthander
Mail: rasmus.luthander [at] angstrom.uu.se

*Doktorandnämnden är ett samfinansierat och samstyrt organ av de fyra kårerna, Uppsala teknolog- och naturvetarkår, Farmacevtiska studentkåren och Uppsala studentkår och Gotlands studentkår Rindi. 


Studentombud

Utöver kårens fyra heltidsarvoderade studiebevakarna finns även ett heltidsanställt studentombud*.

Är du forskarstuderande kan du få råd och svar på dina frågor av studentombudet. Studentombudet kan handleda i frågor som är av både stor och mindre karaktär. Till exempel kan du få hjälp med att tolka vilka bestämmelser och föreskrifter som gäller i olika fall eller få hjälp med studefinansieringsfrågor. Men även i stora frågor som exempelvis konflikter mellan dig och din handledare eller institutionsledning finns studentombudet tillhands. Studentombudet har tystnadsplikt.

Även du som doktorand är såklart välkommen att prata med kårens egna studiebevakare på Uthgård!

Kontaktuppgifter studentombud:

Telefon- och mottagningstider;
Tisdagar: 09.00 - 15.00
Onsdagar: 09.00 - 15.00 
Torsdagar: 12.00 - 18.00

Det går även bra att boka en annan tid med Studentombudet. Det gör du enklast genom att ringa eller maila.
 

Mail: studentombud [at] us.uu.se
Telefon: 018 – 480 31 32
Besöksadress: Övre slottsgatan 7

*Studentombudet är en gemensam service för alla Uppsala universitets doktorander som samordnas av de tre kårerna, Uppsala teknolog- och naturvetarkår, Farmacevtiska studentkåren, Uppsala studentkår och Gotlands studentkår Rindi.