Söka hjälp

Om din situation riskerar att bli ohållbar kan det vara bra att be om hjälp. Det finns flera platser som du kan vända dig till med din psykiska ohälsa. Vilken typ av stöd som passar dig bäst kan bara du själv veta och alla måste börja någonstans.

Det kan vara svårt att avgöra när du är i behov av det men det är bättre att söka hjälp en gång för mycket än en gång för lite. Ta dig själv och dina upplevelser på allvar! Tänk på att en del i att ta sig själv på allvar är att inte förminska sina problem eller sin oro inför dem, varken i kontakt med vården eller i något annat sammanhang.

Samtal

Det vanligaste sättet att få hjälp med sin psykiska ohälsa är genom samtalskontakt. Det finns flera olika vägar att gå för att få denna typen av hjälp. Nedan följer de vanligaste:

Studenthälsan drivs av universitetet och erbjuder hjälp med studierelaterade problem. De är ett bra första ställe att ringa. De är specialiserade på studenter och kan svara på många frågor. Det är gratis att gå dit och de kan hjälpa dig att reda ut varför du mår dåligt eller att hitta till rätt ställe att få hjälp ifrån. Här kan du ofta få träffa någon snabbt och om du behöver hjälp under en längre tid får du tips på fler ställen att höra av dig till. Studenthälsans hemsida hittar du på sh.uu.se, eller så kan du ringa dem på 018-471 69 10.

Din vårdcentral har ofta mer resurser än Studenthälsan men hur vårdcentraler arbetar med psykisk ohälsa ser väldigt olika ut. Här kan du få hjälp med mer omfattande problem som kräver längre kontakt men det kan också ta längre tid innan du får en besökstid. På vårdcentralen finns bland annat kuratorer, psykologer och läkare. Det är din läkare som kan sjukskriva dig om det skulle behövas. Din vårdcentral kan även remittera dig till psykiatrin ifall du behöver eller vill det. 

Till privat vård kan du vända dig om du till exempel vill gå i terapi utanför din vårdcentral eller Studenthälsan. Privat samtalsterapi är smidigt eftersom det oftast går snabbare att få en tid, däremot är det nästan alltid dyrare än att gå i den landstingsdrivna vården. Studenthälsan har en fond kallad Cassa-P som du kan söka pengar från och ibland finns det rabatt att få från vårdgivaren. Det finns många privata alternativ i Uppsala. För att hitta rätt kan det hjälpa att be din kontakt på vårdcentralen eller Studenthälsan om tips.