Sjukskrivning

Om du mår så dåligt att det hindrar dig från att studera kan du be din läkare att sjukskriva dig. När du söker vård så är det viktigt att ge en tydlig bild av hur du mår och vad du vill få ut av ditt besök. Många tenderar att tona ner sina problem i kontakt med vården men din läkare kan inte veta om du inte orkar gå i skolan, det måste du berätta.

För att bli sjukskriven:

  1. Boka en tid hos din läkare och tala om för denne att du inte klarar av att genomföra dina studier och att du tror att du behöver vara sjukskriven.
  2. När din läkare har sjukskrivit dig behöver du själv sjukanmäla dig till Försäkringskassan. Detta ska du göra första dagen, anmälan måste ha kommit in till Försäkringskassan inom 7 dagar! Sjukanmälan kan göras på 020–524 524. Kolla även att din läkare skickar in ditt sjukskrivningsintyg till Försäkringskassan så att de har dokumentation på att du är sjukskriven. 

    Här kan du hitta Försäkringskassans egen information om vad som gäller som sjuk student: https://www.forsakringskassan.se/privatpers/studerande/om_du_blir_sjuk_studerande 

  3. Hör av dig till universitetet - till kursansvariga på de kurser du läser och till din studievägledare - så att de vet vad som händer och kan hjälpa dig.
  4. Kolla din privata försäkring. Kanske kan du få ut lite pengar för att du är sjukskriven? Det lättaste är att ringa till ditt försäkringsbolag och fråga.

 

Ekonomi under sjukskrivning

Om du är CSN-berättigad gäller det även när du är sjukskriven. CSN har trygghetsregler som gäller för dig som är sjuk. I korthet lyder de:

  • Veckorna du tar studiemedel under din sjukskrivning räknas inte in i dina totala CSN-berättigade veckor. Totalt har du rätt till 240 veckors studiemedel. Har du hittills fått 100 veckors studiemedel men varit sjukskriven i 10, räknar CSN endast 90 av dessa veckor.
  • De veckor som du är sjukskriven räknas bort när CSN prövar dina studieresultat. Du behöver alltså inte ha klarat lika många poäng för att fortfarande vara CSN-berättigad.
  • Om du är sjukskriven under en längre tid skriver CSN av lånedelen av det studiemedel som du fått under din sjukskrivning. Avskrivningen börjar efter en karenstid på 30 dagar och fortsätter under hela din sjukskrivning. Detta betyder att oavsett hur länge du är sjukskriven kommer skulden från tidsperioden endast bestå av 30 dagars lån.
  • Är du deltidssjukskriven kan du vanligtvis endast få studiemedel för den tid som du går i skolan, men det finns undantag: om du studerar på heltid och har en sjukdom där du riskerar en eller flera längre sjukperioder under ett år kan du vara halvtidssjukskriven och få studiemedel eller studiestartsstöd för hela tiden.

Om du är sjukskriven vid terminsstart kan du inte lämna en vanlig studieförsäkran. Istället får du skicka in en blankett där du försäkrar att du är sjukskriven från dina studier. Du kan läsa mer om hur CSN behandlar sjukdom här: http://www.csn.se/hogskola/sjuk/nar-du-blir-sjuk .

Om du inte är CSN-berättigad

Om du inte är CSN-berättigad vid tiden för din sjukskrivning bör du börja med att kontakta CSN och förklara din situation. Om de inte kan hjälpa dig med din försörjning har du några andra möjligheter

Sjukpenning från Försäkringskassan:

Kontakta Försäkringskassans kundcenter. Var beredd på rejäla telefonköer. Förklara din situation och be om råd. Skicka sedan in en ansökan om sjukpenning via deras hemsida. Om du inte haft över en viss inkomst under senaste åren finns en risk att du inte blir beviljad. Du har dock möjlighet att överklaga. Du kan läsa mer och ansöka om sjukpenning här: https://www.forsakringskassan.se/privatpers/sjuk

Försörjningsstöd:

Om Försäkringskassan inte godkänner din ansökan finns det möjlighet att få försörjningsstöd från kommunen. Försörjningsstöd är det som tidigare kallades socialbidrag. Det kräver dock att du först använder upp eventuella ekonomiska tillgångar du har, exempelvis pengar på banken. Läs mer om försörjningsstöd här: https://www.uppsala.se/stod-och-omsorg/socialt-och-ekonomiskt-stod/forsorjningsstod--sa-gar-det-till/

När din sjukskrivning är slut och du är redo att börja studera igen är det en god ide att vända sig till CSN för att undersöka möjligheten att åter bli CSN-berättigad. Även om du inte har uppfyllt antal poäng som behövs kan du ändå bli berättigad av särskilda skäl, till exempel att du under tiden innan din sjukskrivning på grund av ditt mående inte var kapabel till att klara dina studier. Du behöver då fråga din läkare och andra du pratat med (exempelvis Studenthälsan) om de kan skriva ett intyg på detta som du kan bifoga i din ansökan.

 

Sjukskrivning under sommaren

I vanliga fall får du inga studiemedel på sommaren, om du inte läser sommarkurser och har sökt medel för det. Detta innebär att om du skulle vara sjukskriven på sommaren behöver du antingen vara sjukpenningberättigad eller söka sommarkurser som du kan vara sjukskriven från. För att vara sjukpenningberättigad behöver du bland annat haft en viss inkomst under en viss period. Du kan läsa mer om sjukpenning här: https://www.forsakringskassan.se/sjukvard/sjukskrivning_och_sjukpenning

 

Om du ska vara sjukskriven från sommarkurser behöver du söka sommarkurser, söka studiemedel för de sommarkurser som du blivit antagen till samt skicka in en blankett där du försäkrar att du är sjuk (se ovan). Sedan fungerar det precis som under terminerna.