Psykisk hälsa

Enligt Folkhälsomyndigheten är symtom på depression, ängslan och stress vanligare hos studenter i jämförelse med yrkesverksamma i samma åldersgrupp. En signifikant ökning av kvinnor och män som rapporterar nedsatt psykiskt välbefinnande ses i åldersgruppen 16-29 år (Källa)

Det betyder att du inte är ensam. Problem inom detta område är långt vanligare än vad en kan tro och det finns säkert många i din närhet som upplever liknande saker som dig, om än på sitt eget sätt. Utredningen ovan är några år gammal men det finns ingen anledning att tro att den inte är lika aktuell idag.

Många studenter blir upptäcker denna problematik i programmets första riktigt jobbiga period, första gången som de kuggar en tenta eller när en försöker balansera sina studier med andra tidskrävande intressen. Du är inte ensam, det är jobbigt för alla och det händer de flesta. I dessa situationer är det extra viktigt att vara medveten om riskerna med stress och att komma ihåg sitt egenvärde skilt från sina prestationer. Det finns mycket hjälp att få.

Denna text grundar sig i psykisk ohälsa som är kopplad till dina studier, men det finns mycket matnyttig information som är användbar även i andra situationer. Om informationen känns träffande rekommenderar vi dig att gå vidare och söka professionell hjälp.* Här nedan hittar du både information om hur viktigt det är att ta sitt psykiska mående på allvar, vilken hjälp det finns att få och hur du kan gå tillväga för att få den, till exempel vad som händer med studiemedlet när du inte klarar dina kurser och var du kan hitta en samtalskontakt.

*Texterna nedan är sammanställda utifrån erfarenheter och syftar till att ge en första orientering kring de saker som kan vara bra att veta när psykisk ohälsa börjar påverka din studiesituation.

 

Stress

Psykisk ohälsa upplevs olika av alla. Det är därför svårt att säga hur just du reagerar på stress och hur det känns i dig när du blir nedstämd, orolig eller får ångest. Det vi vill förmedla är vikten av att ta sin psykiska ohälsa på allvar. För även om psykisk ohälsa inte syns utanpå oss på samma sätt som fysisk ohälsa eller skador är det precis lika allvarligt.

Om en drabbas av en influensa är det självklart för de flesta av oss att vi måste vila, dricka mycket vätska och ta hand om oss själva. När vi drabbas av stress eller annan psykisk ohälsa är det inte lika självklart, men minst lika viktigt. Stress som lämnas obehandlad kan växa sig till större problem och därför är det viktigt att göra något åt situationen, även om det kan vara svårt.
 

Ta dig själv och din hälsa på allvar.

Ta hand om dig själv oavsett om det betyder att du behöver vila mer, be om hjälp eller uppsöka en läkare.

Hos vårdguiden kan du läsa mer om stressens påverkan på ditt mående https://www.1177.se/Fakta-och-rad/Sjukdomar/Stress/