Att studera med psykisk ohälsa

Kåren har 4,5 heltidsarvoderade studenter som arbetar med att göra din skoltid bättre. De kallas studiebevakare och av dem är det främst studiebevakaren med studiesocialt ansvar som kan svara på dina frågor om stress, psykisk ohälsa och vilka rättigheter du som student egentligen har. Du kan du nå studiesocialt ansvarig på soc [at] utn.se eller 070-308 95 26. Om du har frågor kring mer studietekniska saker som kursers utformning och tentor är det studiebevakarna med utbildningsansvar (teknik) eller utbildningsansvar (naturvetenskap) som kan svara på dem. De nås på utb-t [at] utn.se respektive utb-t [at] utn.se

Universitetet har samordnare för studenter i behov av särskilt stöd. Särskilt stöd erbjuds till dig med både tillfälliga och mer permanenta problem. På TekNat-fakulteten arbetar Martin Holmström och han kan svara på dina frågor om hur universitetet kan hjälpa dig. Du når Martin genom att maila martin.holmberg [at] uadm.uu.se

 

Om ditt mående hindrar dig från att klara dina studier

Om ditt mående hindrar dig från att klara dina studier kan din studievägledare hjälpa dig att planera dina studier utifrån din situation. Hen kan stödja dig i att prioritera vilka kurser du behöver klara inför kommande perioder samt planera vad som är en rimlig arbetsbelastning i omtentaperioderna. Du hittar kontaktuppgifter till just din studievägledare här: http://teknat.uu.se/student/kontakt/

 

Omtentor och omregistrering

Om du inte klarar en kurs, tentamen eller examination så har du rätt att göra om den tills du blir godkänd. För de flesta kurser går tentamen både i den perioden undervisningen sker, efterföljande omtentaperiod samt omtentaperioden i augusti. Det finns information om vilka kursers omtentor som ges i vilken omtentaperiod på fakultetens hemsida (Länk:http://teknat.uu.se/student/stod-och-service/studieadministration/terminstider/#anchor-407460 ).

Om du har varit registrerad på en kurs men av någon anledning inte deltagit i kursen kan du omregistrera dig och läsa kursen på nytt. Detta gör du genom att maila studentexpeditionen på den institution som ger kursen eller genom att prata med din studievägledare. Vid omregistrering kan du på nytt söka fullt studiemedel för kursen, förutsatt att du är studiemedelsberättigad.

CSN

För att vara CSN-berättigad måste du, efter ditt första år, klara 75 % av de poäng du sökt studiemedel för. Om du av någon anledning inte tar tillräckligt många poäng för att nå upp till gränsen kan du inte få studiemedel innan du har uppnått kvoten igen. Det krävs inte att du klarar precis de kurser som du har läst när du fått medel för utan endast tillräckligt många poäng.

Till exempel kan det se ut såhär: Anna har sökt studiemedel för 30 hp under vårterminen, men endast tagit 15. Hon behöver ta 7,5 hp för att bli CSN-berättigad igen. De första 7,5 hp Anna klarar nästa gång hon studerar oavsett om det är sommarkurser, augustiomtentor eller ordinarie kurser under höstterminen går in i “vårterminskvoten” så att hon så snabbt som möjligt kan få studiemedel igen. Därefter börjar “höstterminskvoten” fyllas på.

 

På CSN:s hemsida kan du läsa mer om vad som krävs för att få studiemedel http://www.csn.se/hogskola/krav