Ditt välmående

Hamnen

Hamnen är ett projekt som drivs av studenter i samarbete med kåren. Vi jobbar för att du som student ska få bättre kunskap om hur du påverkas av stress, vilka risker som finns samt vilken hjälp och stöd det finns att få om du skulle drabbas.


Projekt hamnen drivs av Elin Olby, Ylva Bellander och Maria Helin