Studiebevakning

En av Uppsala teknolog- och naturvetarkårs viktigaste uppgifter är att bedriva studiebevakning på de kurser och program som ges på den teknisk-naturvetenskapliga fakulteten. Studiebevakning handlar om att tillgodose dina intressen som student och hjälpa dig att driva frågor om din utbildning, arbetsmiljö eller liknande.

På UTN finns det fyra heltidsarvoderade studiebevakare som alla arbetar med att vi ska få en bra och rättvis utbildning som vi trivs med både under studietiden och som kan ta oss till det vi senare vill arbeta med. Dessa fyra har även ansvarsområden som de arbetar lite extra med, arbetsområden som UTN anser att det är viktigt att både vi och universitetet fokuserar på. Tillsammans med kårens sektionsföreningar och alla våra studentrepresentanter för vi teknat-studenternas talan mot universitetet genom en mängd olika nämnder, råd och organ.


Kontaktuppgifter till studiebevakarna finns här.


Vill du veta mer om hur det är att vara studentrepresentant?
Klicka här!