Per Wahlunds stiftelse

Per Wahlund var under större delen av sitt yrkesverksamma liv lärare vid den teknisk-naturvetenskapliga fakulteten vid Uppsala universitet. Hans expertområde var beräkningsvetenskap, och många teknologer och naturvetare har lärt sig om LU-faktorisering och numeriska approximationer av Per.

Utöver hans arbete som lärare var han mycket uppskattad av sina studenter för sitt brinnande engagemang för studenterna och studentlivet. Som medlem av Uplands nation sedan år 1967 och frekvent besökare på kårens olika evenemang har han under många år varit omtyckt av studenterna vid den teknisk-naturvetenskapliga fakulteten vid Uppsala universitet.

År 2010 tilldelade Uppsala teknolog- och naturvetarkårs fullmäktige en förtjänstmedalj i guld till Per med följande motivering.

“Med ett ständigt brinnande engagemang och intresse för studenterna och studentlivet, såväl i som utanför föreläsningssalen, har Per Wahlund knutit ett starkt band till många av fakultetens studenter. Personen i fråga har även på olika sätt, och vid många tillfällen, visat sitt stöd för UTN som organisation. Detta gör honom till en inspirationskälla, inte bara dem som hänger sig åt siffror och beräkningar, utan för alla studenter på fakulteten. Även när det blåser snålt och nederbörden är tung, kan man räkna med att mötas av en värmande blick och en regnrock av äldre snitt. Ty hans förråd av regnkläder är minst lika stort som hans hjärta.”

Efter sin pension valde Per att avskilja 500 000 kronor för att bilda Per Wahlunds stiftelse. Uppsala teknolog- och naturvetarkår erbjöds den stora äran att förvalta dessa medel, och den 6 december 2016 tog kårens fullmäktige beslut att bilda och förvalta stiftelsen.

Per Wahlunds stiftelse har till syfte att främja t.ex. musik-, teater- eller litteraturevenemang, men även matkultur eller ungämgeskultur, speciellt med internationell prägel, för att fördjupa kontakten mellan svenska och utländska studenter. Stöd för arrangemang kan utgå till en förening vars verksamhet är ankuten till kår- eller sektionsverksamhet vid teknisk-naturvetenskapliga fakulteten vid Uppsala universitet eller en student vid nämnda fakultet. Stiftelsen ska årligen dela ut 15 000 till 30 000kr.

För att söka medel ifrån Per Wahlunds stiftelse skickar man in sin ansökan till styrelsen [at] utn.se där man bifogar en ifylld ansökningsblankett som man hittar på utn.se/arkivet tillsammans med efterfrågade bilagor senast två veckor innan ett av Per Wahlunds stiftelses styrelsemöten. Datum för dessa publiceras i början av varje termin på UTN:s hemsida samt veckobrev.

För mer information om Per Wahlunds stiftelse gå in på utn.se/arkivet och leta reda på reglementet för Per Wahlunds stiftelse, eller maila era frågor till ekonomi [at] utn.se