UTN:s pedagogiska pris

Uppsala teknolog- och naturvetarkårs pedagogiska pris delas varje år ut till en person som är verksam vid den teknisk-naturvetenskapliga fakulteten vid Uppsala universitet. Pristagaren ska ha visat såväl pedagogisk skicklighet som ett stort engagemang för studenterna.

Tilldelade UTN:s pedagogiska pris

2017Jan Kudlicka
2016Gunnar Berg, Universitetslektor vid Matematiska institutionen
2015Steffi Knorn, Biträdande universitetslektor vid Institutionen för teknikvetenskaper
2014Kjell Staffas, Universitetsadjunkt vid Institutionen för teknikvetenskaper
2013Matteo Magnani, Senior lecturer at Department of Information Technology
2012David Black-Schaffer, biträdande lektor informationsteknologi
2011Lisa Freyhult, forskarassistent i teoretisk fysik
2010Magnus Jacobsson, biträdande lektor i matematik
2009Joachim Parrow, professor i datalogi
2008Ulf Jansson, professor i oorganisk kemi
2006Helena Danielsson, professor i biokemi 
2004Monica Waldenbäck, lektor i analytisk kemi
2002Daniel Domert, doktorand i teoretisk fysik