UTN:s Förtjänstmedalj i guld

Uppsala teknolog- och naturvetarkårs förtjänstmedalj delas ut till dem som gjort extraordinära insatser som gynnat kåren som organisation, kårens medlemmar, engagemanget inom kåren, Uthgård, studenterna vid Uppsala universitets teknisk-naturvetenskapliga fakultet eller stärkandet av Uppsalas utbildning och forskning inom teknik och naturvetenskap.

 Tilldelade UTN:s Förtjänstmedalj i guld

2018Sussane Mirbt
2017Emma Lindbjer
2016Sara Andersson
2015Fredrik Härlin
2014Martin Norlin
2014Johan Wikander
2013Intendenturområdet Polacksbacken
2013Emma Kristensen
2012Andrea Pålsson
2012Jonna Holmgren
2012Martin Västermark
2012Staffan Andersson
2011Maja Elmgren
2011Anders Virtanen
2011Åsa Kassman
2010Per Wahlund
2010Björn Victor
2010Gustav Annebäck
2010Ulrika Bohlin
2009Olle Gällmo
2009Kristina Edström
2009Magnus Eriksson
2008Patrik Sternudd
2008Joachim Parrow
2007Johannes Borgehammar
2007Oskar Bosson
2007Jan-Otto Carlsson
2007Johan Falk
2007Birgitta Gelin
2007Björn Gembert
2007Sara Jernberg
2007Fredrik Johansson
2007Ulrika Lundén