Utmärkelser

Uppsala teknolog- och naturvetarkår delar ut ett antal olika utmärkelser. På den här sidan presenteras UTN:s förtjänstmedalj i guld,UTN:s pedagogiska pris och Pelarmarskalkarna.

Förtjänstmedalj

UTN:s förtjänstmedalj delas ut till dem som gjort extraordinära insatser som gynnat UTN som organisation, UTN:s medlemmar, engagemanget inom UTN, Uthgård, studenterna vid Uppsala universitets teknisk-naturvetenskapliga fakultet eller stärkandet av Uppsalas utbildning och forskning inom teknik och naturvetenskap.

För att läsa mer om pristagarna, klicka här.

UTN:s pedagogiska pris

Varje år (tidigare varannat år) delar UTN ut ett pedagogiskt pris till en person som visat engagemang och stor pedagogisk skicklighet. Det kan handla om ett mycket stort personligt engagemang i studenterna eller någon som använder innovativa pedagogiska undervisningsmetoder.

Vem får priset?

Utbildningsutskottet utser en jury som väljer bland den bästa nomineringarna. En helhetsbedömning görs där engagemang för studenterna och pedagogisk skicklighet värderas högt.

För att läsa mer om pristagarna, klicka här.

Kurriosa

På tiden innan UTN bildades 2002 delade UTK (Uppsala TeknologKår) ut ett pedagogiskt pris. Följande personer har fått det priset.

2000 Rolf Paulsson, teoretisk fysik 
1999 Gunnar Berg, matematik 
1998 Hans Karlsson, kvantkemi 
1997 Anders Vretblad, matematik 
1996 Bengt Carlsson, systemteknik 
1995 Bo Gestblom, fysik 
1994 Rickard Enander, Teknisk databehandling 
1993 Ram Gupta, teknologi 
1992 Anders Källström, matematik 
1991 Ryszard Rubinsztein och Thomas Erlandsson, matematik

Pelarmarskalker

Uppsala teknolog- och naturvetarkår har ett anrikt kårhus som uppfördes 1859. Det byggdes dock inte med studiebevakning eller sociala sammankomster i tankarna, utan dess syfte var att tjäna det svenska krigsmaskineriet.

Under de 155 år som passerat har Uthgård antagit många skepnader. Fängelse, sjukstuga, sambandscentral och skjutbana för att nämna några. Men efter att en bärande vägg revs började huset sakta men säkert förfalla.

När Uppsala teknologkår beslutade att flytta in på Uthgård imponerades man knappast över takhöjden. För att ens kunna bedriva verksamhet på övervåningen var man tvungen att stadga upp huset. Tre pelare restes i Ericssonsalongen och huset var räddat.

Med tiden döptes pelarna till Lättja, Fjättja och Kättja och man utsåg tre medlemmar att vara deras beskyddare. Beskyddarna kallades pelarmarskalker och endast de mest framstående medlemmarna tilläts bära det tunga ansvaret.

Men pelarmarskalkarnas uppgift är inte bara att värna om tre kolonners fortlevnad. Deras uppgift är även att vara organisationens kulturbärare och ansvara för UTN:s ämbetsmannamiddagar.