Sektionsföreningar

Uppsala teknolog- och naturvetarkår utgörs av sina medlemmar. Dessa är uppdelade i sektioner beroende på vilket program/vilka kurser de läser på universitetet. Dessa sektioner har sedan sektionsföreningar som företräder och tar hand om medlemmarna genom olika studiebevakande och sociala aktiviteter.

 

Sektionsföreningar

SektionSektionsföreningBeskrivningKontaktperson
BAS

Intresseorganisationen för Natur-Tekniskt Basår/Termin (INTeB)

Intresseorganisationen för Natur-Tekniskt Basår/Termin är, även om den kan låta hemskt seriös och tråkig, en organisation som finns till för att alla studenter vid basåret/terminen ha en så rolig och givande studietid som bara möjligt. För att åstadkomma detta försöker vi förbättra studentens tillvaro på alla nivåer: vi för pågående, studiebevakande verksamhet där studenten får höras, anordnar regelbundna tillfällen för studenter att tillsammans studera och hjälpa varandra, samt fixar tätt sociala tillställningar för att inte alltid behöva tänka på plugget. Styrelsen är elever, finns för elever och gör allt i sin makt för att studietiden ska bli så bra som möjligt!

Studenter på: Tekniskt/naturvetenskapligt basår

Ordförande
[email protected]

DV

Föreningens hemsidaUppsala Datavetare (UD)

Uppsala Datavetare (UD) är sektionsföreningen för alla som läser kandidatprogrammet i datavetenskap, masterprogrammet i datavetenskap eller masterprogrammet i människa-datorinteraktion. Vi driver bland annat frågor kring studiebevakning genom vårt studieråd, organiserar studiesociala aktiviteter och andra evenemang som rör datavetare.

Studenter på: Kandidatprogrammet i datavetenskap, masterprogrammet i datavetenskap, masterprogrammet i människa-datainteraktion

Ordförande
[email protected]

E

Uppsala Studentförening Elektroteknik
(USE)

Uppsala Studentförening Elektroteknik representerar alla studenter som läser på något av programmen inom elektroteknik. Styrelsen jobbar med frågor som berör våra studenter såsom studiebevakning, kontakt med näringslivet och studiesocialt ansvar. Vi gör detta för att göra programmen bättre för nästkommande studentgenerationer. När vi inte är superseriösa med utvecklingsarbete så finns vi i vår sektionslokal, på en sittning, på en båt i Östersjön eller något annat kul som vårt klubbverk har hittat på för oss.  Du kan använda dig av vår eventkalender och följa vårt nyhetsbrev för att hålla dig uppdaterad!
Har du frågor så tveka inte att kontakta oss!

Vi finns även på Facebook

Studenter på: Civilingenjörsprogrammet i elektroteknik, högskoleingejörsprogrammet i elektroteknik, masterprogrammet i förnybar elgenerering
Ordförande
[email protected]
ES

Föreningen Energisystem-teknologerna (FET)

Föreningen Energisystemteknologerna (FET) är föreningen för alla studenter som läser till Civilingenjör i energisystem. Föreningens styrelse arbetar bland annat med utbildningsfrågor, studiesociala frågor och för att öka kontakten mellan studenter, alumner och företag. All verksamhet präglas av viljan att bidra till att alla ES-studenter ska ha en så bra studietid som möjligt. Föreningen finns där för studenterna, och styrelsen är angelägna om att driva de frågor studenterna anser viktiga!

Studenter på: Civilingenjörsprogrammet i energisystem

Ordförande
[email protected]
F

Föreningens hemsidaFöreningen Uppsala Tekniska Fysiker (FUTF)

Föreningen Uppsala Tekniska Fysiker – FUTF – jobbar för att studenter på Teknisk Fysikprogrammet ska få ut så mycket som möjligt av studietiden. Föreningen arrangerar fortlöpande sittningar, F-jällresor, idrottsaktiviteter så som Innebandy, fotboll, volleyboll och mycket annat.

Vi arbetar också aktivt med att stärka samarbetet mellan studenter och arbetslivet samt utbildningsrelaterade frågor som att försäkra kvalitén på vår utbildning.

För att läsa mer om föreningen och se vad vi håller på med just nu, besök vår hemsida på futf.se

Studenterna på: Civilingenjörsprogrammet i teknisk fysik

Ordförande
[email protected]
H

 

Föreningens hemsidaUppsala ingenjörsförening

Hej och välkommen till sektionen för högskoleingenjörer vid Uppsala Universitet. Vi studerar 180 högskolepoäng inom maskin-, medicinsk-, bygg- och kärnkraftsteknik. Här inom sektionen jobbar vi för att ni som studenter ska kunna njuta lite extra under studietiden i Uppsala. Vi anordnar aktiviteter och andra festligheter så som vikingafester, idrottsevengemang och lunchföredrag för er flitiga studenter. Självklart hjälper, stötar och förbättrar vi även studierna och dess kvalité på våra utbildningar.

För mer information besök h.utn.se eller följ oss på @HsektionenUU

Studenter på: Högskoleingenjörprogrammet i maskinteknik, högskoleingenjörprogrammet i medicinsk teknik, högskoleingenjörsprogrammet i byggteknik, högskoleingenjörsprogrammet i kärnkraftteknik

Ordförande
[email protected]
IT

Föreningens hemsidaFöreningen IT-sektionen

IT-sektionen är till för alla de som studerar Civilingenjörsprogrammet i informationsteknologi, välkommen hit! IT-sektionens medlemmar drivs av vår starka sammanhållning, våra fina datorer och vårt varma kaffe som alltid finns tillgängligt i vårt favorittillhåll, Skrubben! Inom sektionen anordnas mängder av evenemang, allt från semmelfester till decembergasquer och fotbollskvällar. Självklart är vi även där och stöttar studenterna med studiebevakning för att förbättra programmet, och anordnar många lunchföredrag och evenemang med företag inom IT-branschen, på IT kommer du aldrig ha tråkigt!

Studenter på: Civilingenjörsprogrammet i informationsteknologi, masterprogrammet i inbyggda system

Ordförande
[email protected]
K

Föreningens hemsidaKemisektionen


K-sektionen är en sektionsförening inom Uppsala Teknolog och Naturvetarkår. Föreningen består av studenter ifrån civilingenjörsprogrammet i Kemiteknik vid Uppsala Universitet. På vår hemsida hittar du som blivande eller nuvarande student, eller alumn, information som rör sektionsföreningen. 
Vid frågor eller funderingar, tveka inte att höra av er till någon i styrelsen!

Studenter på: Civilingenjörsprogrammet i kemiteknik

Ordförande
[email protected]
NVB

Föreningens hemsidaBiologiska ämnesrådet (BÄR)

Biologiska ämnesrådet, BÄR, är den sektionsförening inom Uppsalat teknolog- och naturvetarkår (UTN) som representerar alla som läser biologi/molekylärbiologi vid Uppsala universitet. Vi arbetar för att göra studenternas tid under utbildningen till den bästa möjliga. Genom en studentfacklig verksamhet för vi för studenternas talan gentemot institutionen och kåren. BÄR skapar också ett socialt sammanhang för biologer vid Uppsala universitet genom att anordna olika typer av aktiviteter, från studiecirklar till fester.

Studenter på: Kandidatprogrammet i biologi, masterprogrammet i biologi, masterprogrammet i tillämpad bioteknik

Ordförande
[email protected]
NVF

Föreningens hemsidaFysikums Kamratförening (FysKam)

Fysikums Kamaratförening, i folkmun känt som FysKam, är sektionsförening för kandidat-och masterprogrammet i fysik samt masterprogrammet i tillämpad beräkningsvetenskap.

Vi bedriver studiebevakning via studierådet NVF och arrangerar även aktiviteter utanför studierna såsom mottagning för nya studenter, film- och spelkvällar, fysikpubar på nationerna och andra återkommande festligheter. Dessutom har vi en sektionslokal i Å81411 dit alla är varmt välkomna för att plugga eller fika.

Studenter på: Kandidatprogrammet i fysik, masterprogrammet i fysik, masterprogrammet i tillämpad beräkningsvetenskap

Ordförande
[email protected]
NVG

Föreningens hemsidaGeovetenskapliga Rådet för Uppsalas Studenter (GRUS)

GRUS står för Geovetenskapliga Rådet för Uppsalas Studenter och sköter studieövervakning på grundutbildningsnivå inom institutionen för geovetenskap. På våra medlemsmöten kan du vara med och påverka utbildningens kvalité och träffa geostudenter från alla årskurser. 

Vi anordnar fester, styr upp exkursioner och gör annat skoj utöver det obligatoriska plugget. Kort sagt så förgyller vi studietiden lite extra.

Studenter på: Kandidatprogrammet i geovetenskap, masterprogrammet i geovetenskap, masterprogrammet i hållbar utveckling

Ordförande 
[email protected]

NVK 

Föreningens hemsidaIntresseföreningen Uppsala Akademiska Kemister (IUPAK)

IUPAK (Intresseföreningen UPpsala Akademiska Kemister) är som ni kanske kan gissa kemisternas sektionsförening. Vi jobbar för att kandidat- och masterprogrammen i kemi ska vara så bra som möjligt här på UU.
Dels gör vi detta genom att påverka själva utbildningens utformning och kvalité (dvs studiebevakning). Vi identifierar problem och förbättringsmöjligheter i programmet och lyfter dessa vidare till ansvariga. Om det finns något relaterat till kemiutbildningarna du tycker känns fel eller konstigt – kom och prata med oss! Hitta någon med röd IUPAK-labbrock, eller maila [email protected] (vår ordförandemail). Eller kom på något av våra möten; det brukar finnas fika.
Sedan anordnar vi också roliga aktiviteter utanför eller med anknytning till studierna. Årligen anordnas den s.k. Analysfesten, och varje december infaller Chemia, sektionens stora högtid. Exakt vad som arrangeras utöver detta beror på vilka som är engagerade för tillfället och vad de har för ideer, så håll gärna koll på vår facebooksida: https://www.facebook.com/groups/IUPAK/
För övriga frågor eller övrig information rekommenderas åter igen att maila [email protected]

Studenter på: Kandidatprogrammet i kemi, masterprogrammet i kemi

Ordförande
[email protected]
NVL

Föreningens hemsida
Lärarnas naturvetenskapliga förening
(LärNat)

LärNat – Lärarnas naturvetenskapliga förening – är sektionsföreningen för lärare som läser något ämne inom naturvetenskap. Vi jobbar med att synliggöra lärarstudenterna och förbättra deras studiegång. Föreningen har funnits sedan maj 2012 och i januari 2014 bildades NVL-sektionen inom UTN som vi numera representerar. Detta gör föreningen till en av de nyaste sektionsföreningarna inom UTN. Vi arbetar både med studiebevakning och studiesociala frågor, men vi menar på att vårt huvudsyfte är att samla alla lärare inom de naturvetenskapliga ämnena. Därför jobbar vi allra mest med att anordna sociala aktiviteter för att lärarna ska ha chans att träffas och lära känna varandra.

Vill du veta mer? Kolla in vår hemsida.
Vi finns även på Facebook.

Studenter på: Ämneslärarprogrammet med inriktning mot minst ett naturvetenskapligt ämne, Grundlärarprogrammet under matematikterminen och eventuell NO-termin

Ordförande
[email protected]
NVM

Föreningens hemsidaMöbius

Moebius har alltid funnits, men föreningen grundades för ganska precis 30 år sedan som en matematikerförening. Nu för tiden är alla välkomna, men de mest engagerade moebioterna är främst studenter vid kandidatprogrammen i matematik, fysik och kemi.

Vi håller till på källarplan hus 2, ITC och sysslar främst med sociala evenemang, så som vår traditionella julphest 24 september. Men vi bedriver också genom Studierådet NVM studiebevakning för matematikstudenter.

Om du är nyfiken på oss kan du maila [email protected], eller ännu hellre komma ner och prata med oss.

Väl mött!

Studenter på: Kandidatprogrammet i matematik, masterprogrammet i matematik

Ordförande
[email protected]
Q

Föreningens hemsidaQUBE

QUBE är sektionsföreningen för alla som läser Q – alltså teknisk fysik med materialvetenskap. Vi i föreningens styrelse kan det mesta: vi ordnar roliga fester, intressanta företagsevent och mysigt fika. Dessutom har vi ett studieråd där du som student har möjlighet att tycka till om kurserna du läser. Som ny student har du stora möjligheter att engagera dig i sektionen och därmed påverka din utbildning och allt runt omkring. Vill du, som vi, ha en utbildning av hög kvalitet, hjälp och motivation för att klara tunga tentor och, sist men inte minst, ha så Ql som möjligt under dina år i Uppsala? Välkommen till oss i QUBE!

Studenter på: Civilingenjörsprogrammet i teknisk fysik med materialvetenskap

Ordförande
 [email protected]

STS

Föreningens hemsidaStudentföreningen för STS-sektionen (SSTSS)

 

STS-sektionen är sektionen som arbetar å STS-, MILI- och forskarstudenter med STS-anknytnings vägnar, för att främja deras intressen.
Utifrån samspelet med våra medlemmar arrangeras flertalet evenemang som bidrar till en god sammanhållning och en givande STS-anda. Med vårt kontinuerliga arbete anordnar vi exempelvis studieråd, studiebesök, inspirerande föredrag och upprätthåller en givande alumnkontakt för att stärka utbildningen och attraktiviteten hos STS-are.

Välkommen att bli en del av STS-andan!

Studenter på: Civilingenjörsprogrammet i system i teknik och samhälle, masterprogrammet i industriell ledning och innovation

Ordförande
[email protected]
W

Föreningens hemsidaWe are W-Engineers (WAVE)

WAWE är föreningen som jobbar för att sätta guldkant på studietiden för alla som läser Civilingenjör i miljö- och vattenteknik: ett härligt gäng studenter som drömmer om att rädda världen och klara elektromagnetismtentan! Föreningens verksamhet täcker in allt från studiebevakning och studiesociala frågor till arbetsmarknadsevent och sociala evenemang. WAWE finns där för W:aren när den vill gasqua, veta mer om livet under och ovanför wattenytan, plugga, söka pengar till roliga event eller fika!

Studenter på: Civilingenjörsprogrammet i miljö- och vattenteknik

Ordförande
[email protected]
X

Studentföreningen Intresse och Nöje för X
(SFINX)


SFINX = Studentföreningen Intresse och Nöje för X

SFINX är föreningen för alla stundenter på Civilingenjörsprogrammet i molekylär bioteknik på Uppsala Universitet. Vi i sektionens styrelse jobbar dag som natt för att studenternas tid på X ska bli så bra som det bara går. Vi anordnar företags- och alumnevent för att ge anknytning till arbetslivet och bedriver studiebevakning för att vår utbildning och studiemiljö ska bli den bästa möjliga. Vi ingår även i föreningen Bioteknikstudneterna, BTS, tillsammas med 5 andra lärosäten i Sverige vilket ger ett fantastikst utbyte med andra bioteknikutbildningar. Klubbmästarna anordnar nationsrundor, gasquer, kryssningar, skidresor, och andra sociala event för att stärka banden både X-studenter emellen, men även mellan alla studenter på hela TekNat!

Studenter på: Civilingenjörsprogrammet i molekylär bioteknik, masterprogrammet i bioinformatik, masterprogrammet i molekylär bioteknik

Ordförande
 [email protected]

http://x.utn.se