Utskott och råd

Uppsala teknolog- och naturvetarkårs råd och utskott är forum som ger möjlighet för studenter att diskutera frågor de har gemensamt.

Inom Uppsala teknolog- och naturvetarkår finns många olika kompetenser. För att samla personer med liknande uppdrag finns det ett antal utskott och råd. Utskotten är en plattform för sektionerna att diskutera frågor de har gemensamt, så som utbildnings-, och studiesociala frågor. Representanterna kan ta hjälp av varandra, utbyta erfarenheter och hitta samarbetsmöjligheter. Det är också en knytpunkt mellan sektionerna och UTN centralt, där främst studiebevakarna kan diskutera frågor och förankra UTN:s åsikt bland studenterna. Utskotten fungerar också som ett informationsflöde. Råden fungerar på ett liknande sätt, men det finns även en del råd som inte är knutna till sektionerna, utan till kåren centralt.

Utskott

Arbetsmarknadsutskottet

Vill du veta mer om arbetsmarknadsutskottet? Kontakta

Internationella utskottet

Vill du veta mer om internationella utskottet? Kontakta

Studiesociala utskottet

Vill du veta mer om studiesociala utskottet? Kontakta

Utbildningsutskottet

Vill du veta mer om utbildningsutskottet? Kontakta

Råd

Ordföranderådet

Vill du veta mer om ordföranderådet? Kontakta

Petter Elgh
018-57 25 21

Ekonomirådet

Vill du veta mer om ekonomirådet? Kontakta

Mottagningsrådet

Vill du veta mer om mottagningsrådet? Kontakta

Klubbmästarrådet

Vill du veta mer om klubbmästarrådet? Kontakta

Anna Hillver
070-495 99 28

Sponsrådet

Vill du veta mer om sponsrådet? Kontakta

Martin Gustavsson
070-308 95 27

Kommunikationsrådet

Vill du veta mer om kommunikationsrådet? Kontakt

Clara Sporrong
070 351 88 31