Kommittéer och arbetsgrupper

Uppsala teknolog- och naturvetarkårs kommittéer och arbetsgrupper arbetar med att förgylla din studietid med sociala event och näringslivsevent. Studenterna i kommittéerna och arbetsgrupperna är ideellt engagerade.

Uppsala teknolog- och naturvetarkår anordnar många evenemang som berikar din studietid. Event som Forsränningen, Torsdagspubar och Utnarm hade aldrig varit möjliga utan alla de studenter som engagerar sig i kommittéer och arbetsgrupper! Kommittéer tillsätts för att arbeta med projekt, till exempel Rebusrallyt eller Basårsmottagningen. Arbetsgrupperna arbetar kontinuerligt, till exempel Eventgruppen som under hela året anordnar företagsevent för att hjälpa oss studenter att knyta kontakter med näringslivet. UTN:s styrelse väljer kommittéernas projektledare och arbetsgruppernas ordföranden, som i sin tur tillsätter alla de engagerade.

Vill du veta mer om hur du engagerar dig? Kolla här!