Organisation

Uppsala teknolog- och naturvetarkår är studentkåren i Uppsala för alla som studerar teknik eller naturvetenskap. UTN utgörs av 18 sektioner som tillsammans bygger upp organisationen.

Nedan visas en organisationskarta över UTN och dess olika delar. I menyn till vänster kan du läsa mer!