Om kåren

Uppsala teknolog- och naturvetarkår, UTN, är studentkåren för dig som studerar på den teknisk-naturvetenskapliga fakulteten vid Uppsala universitet. Som studentkår bedriver UTN verksamhet inom många spännande områden som rör din studietid.

Uppsala teknolog- och naturvetarkår är en studentkår som jobbar för att tillvarata och bevaka studenterna på den teknisk- naturvetenskapliga fakultetens intressen i frågor som rör deras utbildning. Frågorna kan vara rent utbildningsmässiga, vara av studiesocialkaraktär eller behandla arbetslivet.
Uppsala teknolog- och naturvetarkårs förhoppning är att studiebevakningen på fakulteten ska bedrivas nära de berörda studenterna. I UTN:s högsta beslutade organ, fullmäktige, finns alla studenter direkt representerade av sin sektionsförening. 

Under ett år arbetar fyra studenter heltid med studiebevakningen på fakulteten, tillsammans med representanter från varje sektionsförening hjälper de alla teknat-studenter med att komma tillrätta med allt från krångliga kursadministratörer, dåliga arbetsmiljöer, information om utbytesstudier och att få en bättre arbetslivsanknytning på sitt program. Vill du veta mer om vad de kan hjälpa just dig med så läs mer här

Det är våra medlemmar och studenter som bygger UTN:s verksamhet och det är studenter som på olika sätt valt att engagera sig som driver kåren framåt. Varje år arbetar elva stycken studenter heltid åt kåren, men utöver dessa engagerar sig över 1000 studenter årligen, helt ideellt, för att genomföra alla kårens projekt. Bland några av dessa projekt finns till exempel Forsränningen under sista april, En av Sveriges största karriärmässor, Utnarm, Sveriges största rebusrally, mottagningar för nya studenter, bal och examensfester.

Det är våra medlemmar som är UTN och det är era åsikter som för oss framåt, inte bara som kår, utan tillsammans kan vi se till att vi alla få en utbildning i världsklass i en av Sveriges roligaste och bästa studentstäder!

Har du frågor, funderingar, förslag på hur UTN kan bli bättre eller vill du gå med i någon av alla våra kommittér, arbetsgrupper eller utskott så tveka inte att kontakta din sektionsförening eller någon ur UTN:s ledningsgrupp eller styrelse.