Ny student

Välkommen ny student, blivande student och intresserad nuvarande student! Här kommer Uppsala teknolog- och naturvetarkårs lilla snabbguide på saker som är bra att veta som ny student på Uppsala universitet. Fokus kommer ligga på dig som ny student här på på teknisk-naturvetenskapliga fakulteten (i dagligt tal kallat TekNat eller TekNat-fakulteten).

Ska du börja plugga i Uppsala?

Uppsala är en välkänd och internationellt erkänd studentstad med ett universitet som grundades redan 1477, vilket gör det till Nordens äldsta. Med ca 40 000 studenter som genomsyrar hela staden från allt från cykelbanorna till kulturutbudet är Uppsala en studentstad utan dess like! Närhet till både Stockholm och Arlanda gör dessutom att hela världen ligger runt hörnet!

Det utan tvekan populäraste fordonet i Uppsala bland studenter är cykeln och det är inte konstigt då cykeln är ett billigt och praktiskt alternativ för att med lätthet ta sig mellan universitetets campus, studentområdena och allt roligt som händer i Uppsala.

Se även:
Cykelkarta över Uppsala

Uppsalas campus

Ett campus är ett område med universitetsbyggnader där det utförs forskning och utbildning inom ett eller flera vetenskapsområden. På Uppsala universitet finns det totalt 12 campus varav 11 av dem ligger i Uppsala och ett på Gotland.

Till teknisk-naturvetenskapliga fakulteten hör campusen Ångströmlaboratoriet, Biomedicinskt centrum (BMC), Evolutionsbiologiskt centrum (EBC), Geocentrum (GEO) och Informationsteknologiskt centrum (ITC). Det är dock inte ovanligt att studenter på fakulteten även läser kurser på andra campus.

Se även:
Uppsala Universitets campus
TekNat:s campus

Bostad

När du kommer till Uppsala som ny student är det bra om du har någon form av bostad i eller i närheten av Uppsala. Det är väldigt svårt att få en bostad i Uppsala, eftersom det kommer hit så många nya studenter varje år, därför är det bra att ställa sig i flera bostadsköer så tidigt som möjligt.

Om du kommer som ny student till Uppsala och ännu inte står i någon bostadskö så är det dock inte helt kört. Det finns bostadsköer som du inte kan stå i förrän du har blivit student och så finns det även bostadsköer i de flesta av nationerna. Det går förstås också att hyra in sig i andra hand i någons bostad eller bo som inneboende hos någon.

Nedan finns några bra länkar för dig som söker bostad men ta även en titt på din nations hemsida! 

Se även:
Studentboet
Uppsalahem
Studentstaden
Heimstaden
Uppsala akademiförvaltning

CSN

När du studerar kan du behöva en slant i plånboken, du kan då få studiestöd från CSN. Studiestödet består av två delar, studiebidrag och studielån. Studiestöd kan du få i max sex år, så om du studerar längre än så kommer du inte kunna ta studiestöd under hela dina studier. Du behöver inte ta ut fullt studiestöd även om du studerar på heltid, om du känner att du klarar dig kan du till exempel ta lägre studielån, för att inte behöva betala tillbaka lika mycket när du sedan är färdig med dina studier.

När du studerar och tar studiestöd från CSN är det viktigt att du är uppmärksam på om det sker några förändringar i dina studier. Om du till exempel skulle ta mindre än 40 hp (75% av heltidsstudier) och får studiestöd för heltid behöver du anmäla detta till CSN och få sänkt studiestöd för att inte riskera att du blir återbetalningsskyldig. Första året du studerar på högskola eller universitet behöver du dock endast ta 37,5 hp.

Se även:
CSN:s hemsida 

Kårerna, sektionerna och nationerna

En av sakerna som gör Uppsala till en väldigt uppskattad stad att plugga i, förutom den höga kvalitén på universitetet är det rika studentlivet. I Uppsala finns det 13 studentnationer (i dagligt tal ”nationerna”) samt fyra studentkårer kopplade till Uppsala universitet, varav Uppsala teknolog- och naturvetarkår är kåren som representerar de studenter som läser teknik och naturvetenskap.

Någonting som är speciellt för vår fakultet är sektionslivet där alla programstudenter representeras av en sektionsförening. Är du mer intresserad av deras verksamheter och se vilken du tillhör kan du läsa mer om det här

Eftersom att universitetet är stort finns det även tre andra studentkårer. Har du en kompis som till exempel pluggar till apotekare, jurist eller speldesginer så tillhör ni alla olika kårer. För apotekaren finns Farmacevtiska studentkåren, för juristen finns Uppsala Studentkår och för speldesignern finns Gotlands studentkår Rindi. Alla fyra kårer har gemensamt att de har till uppgift att bevaka studenternas intresse när det gäller sina utbildningar, men inom olika delar av universitetet. Kom ihåg att de som arbetar med just din utbildning är Uppsala teknolog- och naturvetarkår!

Nationerna har allt från luncher, pubar och klubbar där du kan släppa loss eller ta något gott att äta och dricka till studentpriser till teater-, musik- och idrottsverksamhet bara för att nämna några områden. För att besöka nationerna behöver du vara medlem i minst en av dem. Ett medlemskap i nation medför ibland billigare inträde, mat eller andra förmåner på just den nation du väljer att skriva in dig i.

Som ett komplement till nationerna så har Uppsala teknolog- och naturvetarkår många sociala evenemang som du kan läsa mer om på vår eventsida, där Forsränningen på Valborg (sista april) är ett av de mest kända. Kåren har även pub i sitt kårhus Uthgård på Polacksbacken varje torsdag.

Kårens primära uppgift är dock att påverka universitetet och kämpa för studenternas åsikter och rättigheter. Organisationen består av studenter som jobbar för studenter, medlemskapet i Uppsala teknolog- och naturvetarkår är gratis, läs mer och bli medlem här på vår hemsida.

Se även:
Universitetets sida om studentkårer
Universitetets sida om nationer 
Bli medlem i kåren

Studentkultur

Inom studentvärlden finns det en hel del studentikos kultur, studentkultur.

Alla som studerar på TekNat kan skaffa sig en UTN-mössa. Det är en mössa som påminner mycket om en studentmössa, men den är blå och så har den en tofs på höger sida. På tofsens snöre placerar du så kallade spegater, små bollar av hoplindade snören, i olika färger, där färgen visar vad du läser för program eller om du till exempel har studieuppehåll.

På TekNat förekommer det även sektionsklädnader på nästan alla program. Sektionsklädnaden är en overall, labrock, morgonrock eller skamkappa. Modellen på sektionsklädnaden i kombination med sektionsklädnadens färg visar vilket program du läser.

När det är sittning, till exempel gasque, så brukar det stå vad det är för klädkod under sittningen. Vanliga klädkoder är kavaj, udda kavaj, sektionsklädnad och högtidsdräkt. UTN-mössan kan bäras till samtliga klädkoder.

Ett annat vanligt studentkulturellt fenomen är mikrokö. Detta förekommer framförallt på campusen Ångströmlaboratoriet och ITC, men kan ske ibland även på EBC eller andra campus. En mikrokö är ett speciellt sätt för att köa till att få värma sin matlåda. Mikrokön går ut på att det är matlådan, inte du, som köar. Om du kommer till ett lunchrum där det står en massa matlådor på rad på diskbänken så är det antagligen en mikrokö, då kan du fråga var du ska ställa din matlåda så pekar någon snäll person ut vad som är sist i kön.

Inskrivning, upprop och mottagning

När du kommer till universitet som ny student (även kallat recentior eller förkortat recce) kommer du bli kallad till upprop där det är viktigt att närvara för att behålla sin plats på universitetet. Om du inte kan närvara är det väldigt viktigt att du kontaktar universitetet.

När du väl har skrivit in dig så arrangerar kåren och kårens sektioner mottagningar under två veckor (för de som börjar på höstterminen, på vårterminen är mottagningen generellt kortare). Mottagningarna är till för att du som ny student ska lära känna de andra studenterna, lära dig om studentstaden Uppsala och få en bra start på dina studier genom kårens förberedande kurser inom matematik och universitetets datorsystem, kallade propadeutisk kurs eller "propp".

Kurslitteratur

När du studerar kommer det på många kursers informationssidor att stå information om en eller flera olika böcker som hör till kursen. Kurslitteratur brukar säljas på vanliga boklådor, både i Uppsala och på nätet. Det brukar också gå att hitta kurslitteratur begagnat, av till exempel äldre studenter, eller så kan du låna böckerna på något av universitets bibliotek. Universitetet är skyldig att se till att det finns information om kurslitteraturen för en kurs. Som student ska du aldrig vara tvungen att köpa kurslitteraturen, det ska alltid vara möjligt att på något vis låna kurslitteraturen eller skriva ut kompendier själv.

Stöd och hjälp

Under din studietid kan du få stöd och hjälp av olika slag. Det kan handla om stöd från kåren, fakulteten, universitetet organisationer som är kopplade till kåren, fakulteten eller universitetet.

Kåren

Kåren på TekNat har också en del stödfunktioner. På kåren jobbar tio studenter, som tagit studieuppehåll, på heltid. Fyra av dessa är studiebevakare och arbetar med att påverka universitetet för att du ska få en sådan bra studiesituation som möjligt. Mer information finns här på hemsidan!

Enheten för studentservice

Om du behöver någon form av hjälp eller stöd i dina studier kan du få det från Enheten för studentservice. Om du till exempel har dyslexi eller någon annan form av lässvårighet kan du få stöd genom att få längre skrivtid under tentor, kursböcker i ljudboksform eller andra stöd, baserat på dina behov och svårigheter.

På Enheten för studentservice arbetar studievägledare, schemaläggare och programadministratörer. Studievägledarna finns för att du ska få hjälp med hur du vill utforma din studiegång. Om du till exempel får omtentor och inte vet vilken ordning du borde prioritera att skriva omtentorna eller om du till exempel inte vet vilka valbara kurser du ska välja på ditt program så kan studievägledaren vara ett bra stöd.

Enheten för studentservice har också Ångströmdisken, det är en informationsdisk i Ångströmlaboratoriets bibliotek, där du kan hämta ut dina tentor i de ämnen som har sin institution på Ångström. I Ångströmdisken kan du också be om hjälp med allmänna frågor om studier, få registreringsutdrag utskrivna och få ditt UPTEC-nummer när det är dags för examensarbete.

Enheten för lika villkor

Om du har blivit diskriminerad eller trakasserad under dina studier kan du vända dig till Enheten för lika villkor. Enheten för lika villkor ligger centralt på universitetet och arbetar med frågor kring diskriminering och trakasserier med avseende på kön, könsidentitet, könsuttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionsnedsättning, sexuell läggning samt ålder.

Andra organisationer

Om du har andra problem med din studietillvaro så finns det även några olika organisationer som kan vara dig behjälpliga.

Om du mår psykiskt dåligt, till exempel är stressad eller har någon psykisk funktionsnedsättning, kan du få hjälp och stöd av Studenthälsan. Studenthälsan har psykologer och kuratorer som det går att boka tid för att prata med om du mår psykiskt dåligt. Studenthälsan håller också kurser om självförtroende, stresshantering, våga tala, studieval med mera.

Om du behöver prata med någon om något som är av det mer andliga slaget kan du vända dig till Universitetskyrkan. Förutom att du kan samtala med präster, diakoner eller andra anställda på Universitetskyrkan så ordnar Universitetskyrkan även evenemang av olika slag. De ordnar till exempel stilla mässor, bönestunder, gospelmässor och regnbågsmässor.

Om du behöver information om sexuell hälsa så finns Kondoma mera. Kondoma mera ordnar workshops och föreläsningar där de berättar om olika könssjukdomar och olika typer av skydd mot sexuellt överförbara sjukdomar. Du kan också få gratis kondomer eller andra typer av skydd för en billig penning från Kondoma mera. UTN har latexkondomer från Kondoma mera på sitt kårhus Uthgård, dessa kondomer är gratis för studenter.

Se även:
Studenhälsan
Universitetskyrkan
Kondoma mera
Samtliga har sina kontor på Övre slottsgatan 7

Kort ordlista

Recce – Recentior, en nybliven student på Universitetet, används mycket under mottagningarna.

Gasque – En middagssittning i studentsammanhang

Studentikos – En subkultur baserad i det unika som studenter har för sig så som studenttraditioner

Valborg – Sista april, då firas det glatt över hela staden med Forsränningen, champagnegalopp, mösspåtagning och många andra studentikosa

ik / ak / dk – Står för ”Ingen Kvart”, ”Akademisk Kvart” och ”Dubbel Kvart” vilket brukar kunna stå efter tidsangivelser i studentsammanhang. Ingen kvart betyder att det är exakt den tiden som gäller, akademisk kvart att det börjar någon gång mellan den angivna tiden och en kvart framåt och dubbel kvart betyder att det börjar mellan angiven tid och en halvtimme framåt.  

 

Se även TekNats sida för nya studenter