Hitta hit

Uthgård som är UTN:s kårhus är beläget på Polacksbacken i södra delen av Uppsala. Det är enkelt att hitta hit både med kommunala transportmedel och egna transportmedel, så som bil eller cykel.

Uthgård
(Polacksbacken Hus 73)
752 37 Uppsala


View Uppsala teknolog- och naturvetarkår in a larger map

Från arlanda 

Ta linje 801 mot Uppsala alternativt tåg till Uppsala centralstation. Bussen är bliligare än tåget. Därefter se från resecentrum.

Med buss från resecentrum

Ta någon av bussarna, 101 regionbuss, 1 stadsbuss, 20 stadsbuss, 12, stadsbuss, 183 regionbuss till Polacksbacken. Efter att du har stigit av följ vägen en liten bit tills du kommer till infarten till fd regimentsområdet. Direkt efter första huset tar du höger och går utmed detta och fortsätter därefter nerför den lilla backen. Det röda huset på höger sida efter backen är Uthgård.

Med cykel från resecentrum

Cykla till södra delen av stationsområdet. Kör över Kungsgatan och följ Bäverns gränd tills du har passerat fyris ån. Tag vänster direkt efter att du har passerat över ån. Följ fyrisån ca en km. Tag höger vid skylten mot polacksbacken. Tag höger uppför backen och fortsätt rakt fram till du kommer till ett rött hus som ligger raktframför dig.

Med bil från norr

Ta avfart 187,
Ta höger i rondellen (första avfarten)
Hållhöger och fortsätt på Aknungevägen
Kör raktfram i rondellen (andra avfarten)
Håll höger till Dag Hamarskölds väg
Ta höger i rondellen (första avfarten)
Ta höger i rondellen (första avfarten)
Sväng in vänster på regementsområget.
Efter att passerat första huset tag höger
Kör rakfram och ner för backen.
Det röda huset på höger sidan är Uthgård

Med bil från söder

Ta avfart 186
Tag vänster i rondellen (tredje avfarten)
Håll höger till Dag Hamarskölds väg
Ta höger i rondellen (första avfarten)
Ta höger i rondellen (första avfarten)
Sväng in vänster på regementsområget.
Efter att passerat första huset tag höger
Kör rakfram och ner för backen.
Det röda huset på höger sidan är Uthgård