Studentkonsulter

Uppsala teknolog- och naturvetarkår är delägare i konsultbolaget Uppstuk, Uppsala studentkonsulter arbetar som bryggan mellan Uppsalas studenter och näringslivet.

Uppstuk ger företag, organisationer och offentlig sektor möjligheten att ta del studenternas kunskap och engagemang i form av projekt eller förstärkning i den kontinuerliga verksamheten. Genom att arbeta nära många av Uppsalas kårer och studentföreningar kan Uppstuk leverera studentkonsulter med specialistkunskap inom en stor bredd av  kompetensområden såsom IT, Teknik, Life Science, Energi och Ekonomi. 
Låt Uppstuk hjälpa er stärka just er verksamhet och få samtidigt kontakt med era framtida medarbetare. Anlita studentkonsulter, kontakta Uppstuk idag! 
www.uppstuk.se


www.uppstuk.se