Fullmäktiges vice sekreterare

Namn: 
VAKANT
Beskrivning: 
Vice sekreterare i Uppsala teknolog- och naturvetarkårs fullmäktige.