Fullmäktiges sekreterare

Namn: 
Matilda Persson
Beskrivning: 
Sekreterare för Uppsala teknolog- och naturvetarkårs fullmäktige.