Fullmäktiges vice talman

Namn: 
Martin Lindberg
Beskrivning: 
Vice ordförande för Uppsala teknolog- och naturvetarkårs fullmäktige.