Fullmäktiges talman

Namn: 
Gabriel Tidestav
Telefon: 
070 779 58 85
Beskrivning: 
Ordförande i Uppsala teknolog- och naturvetarkårs fullmäktige. Leder sammanträdena och talmanspresidiets interna arbete.