Caféföreståndare

Namn: 
Jacob Stålhammar
Telefon: 
070-308 95 24
Beskrivning: 
Caféföreståndaren är huvudansvarig för UTN:s caféverksamhet, kök och livsmedelsförråd. Denne ansvarar för hela caféets verksamhet och lönsamhet, samt för samordning av UTN:s livsmedelsinköp. Caféföreståndaren är i sitt ämbete ett stort stöd för UTN:s alla engagerade i allmänhet och köksområdesansvariga i synnerhet när det kommer till kök och köksrutiner.