Studiebevakare med utbildningsansvar (externt)

Namn: 
Fredrik Jonasson
Telefon: 
073 252 25 28
Beskrivning: 
Med ena foten hos arbetsgivarna och den andra hos studenterna arbetar arbetslivsansvarig för att utbildningarna vid universitet ska ha en god arbetslivsankytning. som studiebevakare med arbetslivsansvar samarbetar du med studenter och näringsliv för att utveckla Uppsala universitet. UTN:s studiebevakare med arbetslivsansvar är ansvarig för UTN:s bevakning av arbetslivet samt påverkan i arbetslivssfrågor. Detta innefattar bevakning och påverkan av arbetslivspolitiken i de delar som är av intresse för TekNat-studenterna på såväl riks- som ett kommunalt plan. Likaså bevakning och påverkan av arbetslivspolitiken på universitetet i allmänhet och på fakultetens i synnerhet.