Vice ordförande och ekonomiskt ansvarig

Namn: 
Fredrik Örn
Telefon: 
018-57 25 22
Beskrivning: 
Vice ordförande arbetar med organisationens ekonomi, intern verksamhetsstyrning och kompendieförmedning. Vice ordföranden är ordförandes ställföreträdare och agerar i dennes roll när den inte finns tillgänglig.