Ordförande

Namn: 
Petter Elgh
Telefon: 
018-57 25 21
Beskrivning: 
UTN:s ordförande är organisationens och styrelsens främsta representant både gentemot den egna organisationen och mot omvärlden. Ordförande är också den främste ansvarige för UTN:s ledningsgrupp under det innevarande verksamhetsåret.