Studiebevakare med studiesocialt ansvar

Namn: 
Emma Nilsson
Telefon: 
072-219 80 75
Beskrivning: 
Studiebevakaren med studiesocialt ansvar arbetar för att alla studenter ska trivas under sin studietid. Det kan handla om frågor som rör den fysiska arbetsmiljön, stress, trakasserier eller likabehandling.