Näringslivsansvarig

Namn: 
Martin Gustavsson
Telefon: 
070-308 95 27
Beskrivning: 
UTN:s samarbetskontakt underlättar och hjälper till vid samarbeten med externa parter inom organisationen. Dessa samarbeten har till uppgift att skapa förutsättningar för möten mellan studenter och näringsliv samt skapa forum för olika former av sponsring till UTN:s verksamhet.