Informationsansvarig

Namn: 
Clara Sporrong
Telefon: 
070 351 88 31
Beskrivning: 
Informationsansvariges främsta uppgift är att förmedla en samlad bild av vad UTN är och gör till studenterna på fakulteten samt till externa parter. Utöver det är Informationsansvarig samordnare och administratör för UTN:s hemsidor och epostsystem.