Rebusrallyts projektledare

Namn: 
Torun Moberg
Beskrivning: 
Projektledare för Uppsala teknolog- och naturvetarkårs Rebusrally.