Kontakt

Ledningsgruppen

UTN:s ledningsgrupp är heltidsarvoderade studenter som jobbar med det dagliga arbetet på kåren. De sitter på kontoret på Uthgårds övervåning.

Jacob Stålhammar
E-post:
cafe [at] utn.se
Telefon:
070-308 95 24
Clara Sporrong
E-post:
info [at] utn.se
Telefon:
070 351 88 31
Anna Hillver
E-post:
klubbmastare [at] utn.se
Telefon:
070-495 99 28
Martin Gustavsson
E-post:
na [at] utn.se
Telefon:
070-308 95 27
Petter Elgh
E-post:
ordf [at] utn.se
Telefon:
018-57 25 21
Felix Kåhrström
E-post:
projektledare [at] utnarm.se
Telefon:
0703089525
Emma Nilsson
E-post:
soc [at] utn.se
Telefon:
072-219 80 75
Fredrik Jonasson
E-post:
utb-ex [at] utn.se
Telefon:
073 252 25 28
Simon Sterner
E-post:
utb-n [at] utn.se
Telefon:
070-308 95 24
William Eulau
E-post:
utb-t [at] utn.se
Telefon:
070-308 95 26
Fredrik Örn
E-post:
ekonomi [at] utn.se
Telefon:
018-57 25 22

Styrelsen

Styrelsen är ansvariga för att leda organisationen efter direktiv från UTN:s fullmäktige. De består utöver ordförande och vice ordförande av styrelseledamöter som sköter sitt uppdrag vid sidan av sina studier.

Petter Elgh
E-post:
ordf [at] utn.se
Telefon:
018-57 25 21
Adam Hallberg
E-post:
adam.hallberg [at] utn.se
Henny Henriksson Larsson
E-post:
henny.henriksson.larsson [at] utn.se
Karl Wildt
E-post:
karl.wildt [at] utn.se
André Hofstedt
E-post:
andre.hofstedt [at] utn.se
Måns Bengtson
E-post:
mans.bengtson [at] utn.se
Fredrik Örn
E-post:
ekonomi [at] utn.se
Telefon:
018-57 25 22

Student- och doktorandombudsman

Philippa Björk
E-post:
studentombud [at] us.uu.se
Telefon:
018 - 480 31 32

Internrevisorer

Ebba Fogelström
E-post:
revisorer [at] utn.se
Max Netterberg
E-post:
revisorer [at] utn.se

Forsränningen

UTN:s forsränningskommitté är ansvariga för planerandet och utförandet av UTN:s forsfestival samt forsränning.

Maria Langkilde
E-post:
forskarl [at] forsranningen.utn.se

Fullmäktige (FUM)

Fullmäktige (FUM) är Uppsala teknolog- och naturvetarkårs högst beslutande organ där studenterna på TekNat-fakulteten gemensamt beslutar om UTN:s verksamhet och framtid.

Matilda Persson
E-post:
fum-sek [at] utn.se
Gabriel Tidestav
E-post:
talman [at] utn.se
Telefon:
070 779 58 85
VAKANT
E-post:
fum-vsek [at] utn.se
Martin Lindberg
E-post:
vtalman [at] utn.se

Klubbverket

UTN:s klubbverk är ansvariga för UTN:s Torsdagpubar samt uthyrning och övrig festverksamhet på Uthgård.

Anna Hillver
E-post:
klubbmastare [at] utn.se
Telefon:
070-495 99 28

Polhacks

UTN:s Polhackskommitté är ansvariga för planerandet och utförandet av UTN:s spelevent Polhacks.

Måns Bengtson
E-post:
boss [at] polhacks.utn.se

Rebusrallyt

UTN:s rallykommitté är ansvarig för planerandet och utförandet av UTN:s rebusrally.

Torun Moberg
E-post:
rallychef [at] rally.utn.se

Systemadministratör

Systemadministratören är ansvarig för UTN:s servrar och övriga digitala infrastruktur. Om ärendet gäller informationsspridning och innehåll, kontakta UTN:s Informationsansvarige.

Daniel Fehrm
E-post:
admin [at] utn.se

Förvaltningsansvarig

Förvaltningsansvarig Uthgård

Maja Markiewicz
E-post:
forvaltning [at] utn.se

Utnarm

UTN:s Utnarmkommitté anordnar UTN:s karriärsmässa Utnarm samt andra aktiviteter i samband med denna.

Felix Kåhrström
E-post:
projektledare [at] utnarm.se
Telefon:
0703089525

Valberedningen

Valberedningen granskar ansökningar, har intervjuer och föreslår kandidater för de poster inom UTN som väljs av styrelsen eller kårens fullmäktige.

Frida Kornsäter
E-post:
val [at] utn.se