Kompetensguiden

Kompetensguiden är framtagen av kåren i dialog med företrädare från universitetet. Syftet är att erbjuda framtida arbetsgivare en bra bild över de utbildningsprogram Uppsala universitet erbjuder inom teknik och naturvetenskap.

TekNat-studenten studerar vid teknisk-naturvetenskapliga fakulteten (TekNat-fakulteten) på Uppsala universitet. Något som karaktäriserar TekNat-studenten är engagemanget. Kåren erbjuder fakultetens studenter en rad möjligheter för personlig utveckling, t.ex. engagemang inom arbetsmarknadsfrågor, mottagningsverksamhet, den kända Forsränningen på sista april och mycket annat. TekNat-studenten är ödmjuk, engagerad och stolt över sina kunskaper.

Typ:
Master
Längd:
2 år (120 hp)
Utbildningen innefattar tekniska tillämpningar av biologiska system eller delar av dessa avsedda för särskilda produkter eller processer. En person med en masterexamen inom molekylär bioteknik erhåller avancerade kunskaper inom molekylär bioteknik, och en vana att arbeta med praktiska moment.
Typ:
Civilingenjör
Längd:
5 år (300 hp)
Civilingenjörsprogrammet System i teknik och samhälle skapar en unik kompetens för teknisk utveckling i ett större perspektiv, med integrerade lösningar utifrån tekniska systemkrav samtidigt som sociala, ekonomiska och kulturella faktorer beaktas. Programmet syftar till att utbilda civilingenjörer med blick för de stora sammanhangen.
Typ:
Civilingenjör
Längd:
5 år (300 hp)
Personer med en examen i teknisk fysik har tyngdpunkten i teknik och fysik. De har också en bredd inom beräkningsvetenskap, elektroteknik och kvantfysik. Programmets inriktningar erbjuder stor valfrihet för studenten vad gäller att specialisera eller bredda sina kunskaper inom olika områden.
Typ:
Civilingenjör
Längd:
5 år (300 hp)
Ingenjörerna i materialvetenskap har ett extra fokus på fysik, kemi och gränszonen däremellan. Ingenjörerna får djup kunskap inom processteknologi, teknik för karakterisering och analys av material samt strategier för materialval.
Typ:
Master
Längd:
2 år (120 hp)
En person med en masterexamen i tillämpad beräkningsvetenskap har förvärvat kunskaper inom naturvetenskap och beräkningsvetenskap. I programmet kan ämnen såsom exempelvis kemi och geovetenskap studeras med hjälp av datorer och programvara som utför numeriska simuleringar baserade på matematiska och statistiska metoder.
Typ:
Master
Längd:
2 år (120 hp)
En student i tillämpad bioteknik ska ha djupa kunskaper inom tillämpad bioteknik och molekylärbiologi och samtidigt få kunskap om projektstyrning och entreprenörskap. Denna utbildningen ger en tvärvetenskaplig prägel och en stark näringslivsanknytning.

Sidor