Kompetensguiden

Kompetensguiden är framtagen av kåren i dialog med företrädare från universitetet. Syftet är att erbjuda framtida arbetsgivare en bra bild över de utbildningsprogram Uppsala universitet erbjuder inom teknik och naturvetenskap.

TekNat-studenten studerar vid teknisk-naturvetenskapliga fakulteten (TekNat-fakulteten) på Uppsala universitet. Något som karaktäriserar TekNat-studenten är engagemanget. Kåren erbjuder fakultetens studenter en rad möjligheter för personlig utveckling, t.ex. engagemang inom arbetsmarknadsfrågor, mottagningsverksamhet, den kända Forsränningen på sista april och mycket annat. TekNat-studenten är ödmjuk, engagerad och stolt över sina kunskaper.

Typ:
Högskoleingenjör
Längd:
3 år (180 hp)
Ingenjörer med en examen i kärnkraftteknik har goda kunskaper om kärnkraft ur ett systemperspektiv och specialistkunskaper inom ämnen som exempelvis reaktorteknik, kärnkraftssäkerhet, kärnbränsleteknik och elkraftteknik. Utbildningen, som är den enda i sitt slag, bygger på ett nära samarbete med företag inom svensk kärnkraftindustri.
Typ:
Kandidat
Längd:
3 år (180 hp)
Kandidatprogrammet i kemi omfattar 180 högskolepoäng vilket motsvarar tre års heltidsstudier. De tre första terminerna på programmet består av gemensamma kurser för alla inriktningar. Sen fördjupar du dig inom valda kemiområden.
Typ:
Master
Längd:
2 år (120 hp)
En person med en masterexamen i kemi har avsevärt fördjupade kunskaper inom kemi i jämförelse med de som finns på grundläggande nivå. Efter utbildningen kan personen även ansvara för forsknings-, utvecklings- och/eller utredningsarbete inom skilda områden som är relevanta för utbildningen.
Typ:
Civilingenjör
Längd:
5 år (300 hp)
Det här programmet ger studenterna ett kemiskt synsätt och en ingenjörs färdigheter. Programmet utbildar skickliga ingenjörer med en mycket hög anställningsbarhet inom de två inriktningarna – läkemedel och material.
Typ:
Master
Längd:
2 år (120 hp)
En person med en master i människa-datorinteraktion kan leda en användarcentrerad IT-utvecklingsprocess samt arbeta med användbarhetsfrågor för ett datorsystem. Efter examen kan personen bl.a.
Typ:
Högskoleingenjör
Längd:
3 år (180 hp)
Personer med en examen i maskinteknik är förberedd för att arbeta med produktutveckling och produktionsteknik. De är vana vid att använda sig av datorer för att lösa praktiska problem, och de kan metoderna och arbetssätten för produktionsutveckling och produktionsteknik.
Typ:
Kandidat
Längd:
3 år (180 hp)
Matematikens största styrka är att den är generell och kan användas för att förklara många olika fenomen. Till exempel kan en och samma matematiska modell förklara både fiskstim och demokratisk utveckling.
Typ:
Master
Längd:
2 år (120 hp)
En masterexamen i matematik betyder att man har djupa kunskaper i matematisk teori och begreppsbildning. Man har också oftast goda kunskaper i modellering och programmering. Eftersom matematiska resultat har en hög grad av generalitet och abstraktion kan de tillämpas på en rik flora av problemställningar.
Typ:
Civilingenjör
Längd:
5 år (300 hp)
Ingenjörerna i miljö- och vattenteknik har färdigheter inom den traditionella teknikvetenskapen, men även inom många naturvetenskapliga ämnen som är till stor fördel när de löser miljö- och vattentekniska problem. De har god förankring i de teoretiska ämnena, dess tillämpningar och praktiska moment såsom att inhämta data från naturliga miljöer.
Typ:
Civilingenjör
Längd:
5 år (300 hp)
Ingenjörerna i molekylär bioteknik har både den breda tekniska kompetensen hos en ingenjör och specialistkunskaper inom avancerad molekylärbiologi och bioinformatik. Det gör att de har goda förutsättningar att utveckla nya metoder och ny teknik inom områdena.

Sidor