Kompetensguiden

Kompetensguiden är framtagen av kåren i dialog med företrädare från universitetet. Syftet är att erbjuda framtida arbetsgivare en bra bild över de utbildningsprogram Uppsala universitet erbjuder inom teknik och naturvetenskap.

TekNat-studenten studerar vid teknisk-naturvetenskapliga fakulteten (TekNat-fakulteten) på Uppsala universitet. Något som karaktäriserar TekNat-studenten är engagemanget. Kåren erbjuder fakultetens studenter en rad möjligheter för personlig utveckling, t.ex. engagemang inom arbetsmarknadsfrågor, mottagningsverksamhet, den kända Forsränningen på sista april och mycket annat. TekNat-studenten är ödmjuk, engagerad och stolt över sina kunskaper.

Typ:
Master
Längd:
2 år (120 hp)
En person med en masterexamen i förnybar elgenerering har teoretisk och praktisk kompetens inom elkraftteknik och nya metoder för förnybar elgenerering. Personen kan därför bl.a. utveckla, konstruera och underhålla kraftverk baserade på förnyelsebar elproduktion eller motsvarande för komponenter (fysiska eller t.ex. programvara) i sådana system.
Typ:
Kandidat
Längd:
3 år (180 hp)
Personer med en kandidatexamen i fysik har goda kunskaper inom matematik och fysik samt forskningsmetodik. Programmet förbereder för fortsatta studier och högkvalificerat arbete inom olika delar av näringslivet.
Typ:
Master
Längd:
2 år (120 hp)
En masterexamen i fysik ger, beroende på inriktning, fördjupning inom områdena material, energifysik, kärn-partikelfysik, teoretisk fysik, fysikens didiaktik, astronomi, geofysik eller meteorologi. En person med en masterexamen i fysik har inblick vilka problemställningar som finns inom respektive område.
Typ:
Kandidat
Längd:
3 år (180 hp)
Den här utbildningen ger ett helhetsperspektiv på jorden och dess processer på ett sätt som är användbart i sammanhang där mänskliga aktiviteter kan komma att påverka miljön. Personer med en kandidatexamen i geovetenskap förstår hur berg, mark och grundvatten samverkar med, och påverkas av, omgivningen.
Typ:
Master
Längd:
2 år (120 hp)
Personer med en masterexamen i geovetenskap kan finna, utvinna och hantera energi- och naturresurser på ett miljömässigt hållbart sätt samt, beroende på utbildningens inriktning, verka som expert inom infrastrukturprojekt som berör berg, mark och vatten.
Typ:
Master
Längd:
2 år (120 hp)
En person med masterexamen i hållbar utveckling har en holistisk grund och kan analysera frågor kring hållbar utveckling ur ett tvärvetenskapligt perspektiv. Personen kan även värdera olika hållbarhetsdiskurser och dess antagande ur olika perspektiv.
Typ:
Master
Längd:
2 år (120 hp)
Programmet har fokus på programmering och design av inbyggda system. En person med en masterexamen i inbyggda system har djupa kunskaper på avancerad nivå i design, konstruktion och analys av inbyggda datasystem.
Typ:
Civilingenjör
Längd:
5 år (300 hp)
Civilingenjörsprogrammet i industriell ekonomi kombinerar tre viktiga kunskapsområden – ekonomi, teknik och datavetenskap. Den multidisciplinära kompetensen är viktig för att kunna hantera komplexa och utmanande teknikintensiva problemställningar.
Typ:
Master
Längd:
2 år (120 hp)
Utbildningens mål är att masterstudenten ska förvärva kunskaper inom ekonomi, affärsutveckling, produktutveckling, marknadsföring, organisation, innovationsledning, projektledning och retorik.
Typ:
Civilingenjör
Längd:
5 år (300 hp)
Styrkan hos civilingenjörna i informationsteknologi är bredden och förmågan att sätta sig in i ny teknik. De har en grund anpassad för att arbeta med forskning och utveckling inom samtliga områden i informationsteknologin. Detta innebär att de kan arbeta inom både akademi och näringsliv.

Sidor