Tillämpad bioteknik

Typ: 
Master
Längd: 
2 år (120 hp)
En student i tillämpad bioteknik ska ha djupa kunskaper inom tillämpad bioteknik och molekylärbiologi och samtidigt få kunskap om projektstyrning och entreprenörskap. Denna utbildningen ger en tvärvetenskaplig prägel och en stark näringslivsanknytning.
Inriktningar: 

Studenten skapar sig sin egen profil inom molekylärbiologi / bioteknik genom att göra kurser t. ex. Trender i molekylärbiologi och ­bioteknik, Makromolekylers struktur och funktion, Proteinbioteknik, RNA: struktur, funktion och biologi, Molekylär bioteknik för förnybar energi

Arbetslivsanknytning: 

Efter genomgången i masterprogrammet eleverna få anställning både inom akademi och industri. Under de senaste fyra åren har flera elever som erhållits arbetstillfällen i välkända biopharmabolag såsom Vanadis Diagnostics, Roche etc.

Ämnesfördelning: 
Yrkesgrupp: 
Biomedicin/Medicinteknik
Bioteknik/Bioinformatik
Forskning/Utveckling
Ledarskap/Management
Produktion/Process/Tillverkning
Kompetens: 
Bioteknik
Företagsekonomi
Molekylärbiologi
Molekylärmedicin
Projektledning
Branscher: 
Akademi
Biopharma industri
life science
Myndigheter
Läkemedel
Befattningar: 
doktorand
Forskare
Projektledare
Analytiker
Konsult
biotekniker

Kontakt med studenterna via kåren
Har du frågor om kompetensguiden och/eller idéer på hur ditt företag kan bidra med arbetsmarknadsanknytning i programmets kurser? Kontakta vår arbetslivsansvariga på arb [at] utn.se eller 018-57 25 25.

Vill ditt företag komma i kontakt med studenterna? Kontakta vår samarbetskontakt på sk [at] utn.se eller 018-57 25 27.