Tillämpad beräkningsvetenskap

Typ: 
Master
Längd: 
2 år (120 hp)
En person med en masterexamen i tillämpad beräkningsvetenskap har förvärvat kunskaper inom naturvetenskap och beräkningsvetenskap. I programmet kan ämnen såsom exempelvis kemi och geovetenskap studeras med hjälp av datorer och programvara som utför numeriska simuleringar baserade på matematiska och statistiska metoder. En person med en masterexamen i tillämpad beräkningsvetenskap kan tillämpa program, programvaror, beräkningsmetoder samt matematiska och statistiska modeller inom olika specialområden. En person med en masterexamen i tillämpad beräkningsvetenskap kan ansvara för forsknings-, utvecklings- och/eller utredningsarbeten inom olika områden.
Inriktningar: 

Studenten skapar sig sin egen profil genom att under utbildningen välja kurser inom kemi, fysik, biologi, geovetenskap, matematik eller datavetenskap.

Arbetslivsanknytning: 

Den sista terminen använder studenten sina färdigheter i en projektkurs där problem med ursprung i akademin eller näringslivet behandlas.

Ämnesfördelning: 
Yrkesgrupp: 
Forskning/Utveckling
Matematik/Statistik/Beräkning
Programmering/Systemutveckling
Kompetens: 
Avancerade datorsystem
Beräkningsvetenskap
Biologi beroende på inriktning
Datavetenskap
beroende på inriktning
Fysik beroende på inriktning
Geovetenskap
Kemi beroende på inriktning
Matematik
tillämpad
Matematiska modeller
Matematisk statistik
Mjukvara
Numeriska metoder
Problemlösning
Programmering
Statistiska modeller
Branscher: 
Akademi
Bioteknik
Energi
Kärnkraft
Fordon
Försvar
IT
life science
myndigheter.
Befattningar: 
Beräkningsingenjör
Forskare
Statistiker
Teknikkonsult

Kontakt med studenterna via kåren
Har du frågor om kompetensguiden och/eller idéer på hur ditt företag kan bidra med arbetsmarknadsanknytning i programmets kurser? Kontakta vår arbetslivsansvariga på arb [at] utn.se eller 018-57 25 25.

Vill ditt företag komma i kontakt med studenterna? Kontakta vår samarbetskontakt på sk [at] utn.se eller 018-57 25 27.