Teknisk fysik

Typ: 
Civilingenjör
Längd: 
5 år (300 hp)
Personer med en examen i teknisk fysik har tyngdpunkten i teknik och fysik. De har också en bredd inom beräkningsvetenskap, elektroteknik och kvantfysik. Programmets inriktningar erbjuder stor valfrihet för studenten vad gäller att specialisera eller bredda sina kunskaper inom olika områden. Bredden och anpassningsförmågan i civilingenjörsprogrammet i teknisk fysik gör att personer med en examen från det kan ha en mängd olika arbetsuppgifter inom de flesta branscher.
Inriktningar: 

Det finns tre inriktningar, Tillämpad fysik, Inbyggda system samt Beräkningsteknik. Varje inriktning har omkring 3 profiler.

  • Tillämpad fysik med profilerna energiteknik, materialteknik och fysik: Ger färdigheter och kunskaper inom experimentell och teoretisk fysik.
  • Inbyggda system med fördjupningar mot hårdvara, mjukvara och signalbehandling/reglerteknik: Inbyggda system har revolutionerat teknikutvecklingen, och kombinationen av kompetens inom fysik och inbyggda system efterfrågas inom ett brett fält.
  • Beräkningsteknik, med profilerna datateknik, tillämpad matematik samt fysikberäkning: Databeräkningar baserade på matematiska och statistiska modeller studeras för att kunna användas vid experiment och teoriutveckling. Detta ger en möjlighet att förstå olika processer som kan resultera i ny kunskap och nya produkter.
Arbetslivsanknytning: 

I vissa kurser bedrivs undervisningen i projektform med någon form av näringslivsanknytning.

Yrkesgrupp: 
Elektroteknik/Hårdvara/Inbyggda system
Energi
Forskning/Utveckling
Matematik/Statistik/Beräkning
Programmering/Systemutveckling
Kompetens: 
Datorbaserad mät- och styrteknik
Databeräkningar
Elektroteknik
Fysik
Kvantfysik
Matematik (tillämpad)
Problemlösning
Branscher: 
Telekom
Data/IT
Elektroteknik
Fordon
finans
universitet
Konsultföretag
Befattningar: 
Elektroteknik/Hårdvara/Inbyggda system
Energi
Forskning/Utveckling
Matematik/Statistik/Beräkning
Programmering/Systemutveckling

Kontakt med studenterna via kåren
Har du frågor om kompetensguiden och/eller idéer på hur ditt företag kan bidra med arbetsmarknadsanknytning i programmets kurser? Kontakta vår arbetslivsansvariga på arb [at] utn.se eller 018-57 25 25.

Vill ditt företag komma i kontakt med studenterna? Kontakta vår samarbetskontakt på sk [at] utn.se eller 018-57 25 27.