System i teknik och samhälle

Typ: 
Civilingenjör
Längd: 
5 år (300 hp)
Civilingenjörsprogrammet System i teknik och samhälle skapar en unik kompetens för teknisk utveckling i ett större perspektiv, med integrerade lösningar utifrån tekniska systemkrav samtidigt som sociala, ekonomiska och kulturella faktorer beaktas. Programmet syftar till att utbilda civilingenjörer med blick för de stora sammanhangen. Det ger en god förmåga att analysera, modellera, simulera och reglera stora komplexa tekniska system, samt utveckla de möjligheter och hantera de svårigheter som kan uppstå vid integrering av sådana i samhället. Med en gedigen och unik tvärvetenskaplig bredd, säkerställs ett kritiskt förhållningssätt och systemtänkande som sträcker sig över traditionella ämnesgränser. Över hälften av studenterna åker under sin studietid utomlands för utlandsstudier.
Studenter från STS-programmet
Inriktningar: 

Det finns möjlighet till olika profileringar inom programmet. Oavsett inriktning fås omfattande träning i skriftlig och muntlig kommunikation.

Inom tekniken finns det olika möjligheter till fördjupning, t.ex. inom energisystem eller IT-system, kombinerad med systemteknik/reglerteknik.  Dessutom får studenten bra kunskaper i riskanalyser utifrån olika perspektiv. Oavsett teknisk inriktning så fördjupar sig studenten i området utifrån ett systemperspektiv:

  • Energisystem: Kunskaper inom bland annat energisystemfysik, elkraftsteknik & elektriska nätet som system samt energieffektivisering förvärvas.
  • IT-system: Kunskaper inom bl.a. databaser och informationsutvinning, elektronisk handel och människa-datainteraktion (MDI) förvärvas.

Inom humaniora och samhällsvetenskap väljer studenten att fördjupa sig inom t.ex. företagsekonomi, kulturgeografi, eller något av de andra humaniora-samhällsvetenskapliga ämnen som ingår i programmet.

Arbetslivsanknytning: 

Inom programmet så förekommer många gästföreläsare från näringslivet, och även ett flertal studiebesök ingår. Ungefär en tredjedel av programmets kurser innehåller dessutom PM-uppgifter som kräver mer eller mindre direktkontakt mellan studenter och företag eller myndigheter. Programansvarig uppmuntrar dessutom företag till att ta kontakt med programmet för att utveckla nya samarbeten.

Yrkesgrupp: 
Bygg/Anläggning/Fastighet
Energi
Forskning/Utveckling
Ledarskap/Management
Matematik/Statistik/Beräkning
Miljö/Naturvård/Meteorologi
Produktion/Process/Tillverkning
Programmering/Systemutveckling
Kompetens: 
Databasteknik beroende på inriktning
Datavetenskap beroende på inriktning
Ekonomisk historia
Elektronisk handel beroende på inriktning
Elkraftteknik beroende på inriktning
Energisystemteknik beroende på inriktning
Filosofi
Färdigheter i muntlig och skriftlig presentation
Företagsekonomi
Informationsutvinning
Kulturgeografi
Kärnkraftssäkerhet
Matematik tillämpad
Matematisk statistik
Människa- datainteraktion beroende på inriktning
Problemlösning
Programutveckling
Projektarbete
Projektledning
Reglerteknik
Statistiska metoder
Statistiska modeller
Systemanalys
Systemteknik
Teknik- och vetenskapshistoria
Branscher: 
Akademi
Energi
Infrastruktur
IT
Kärnkraft
Myndigheter
riskhantering
Befattningar: 
Account manager
Beräkningsingenjör
Forskare
IT-konsult
produktchef
projektingenjör
Projektledare
riskanalytiker
Systemutvecklare
Teknikkonsult

Kontakt med studenterna via kåren
Har du frågor om kompetensguiden och/eller idéer på hur ditt företag kan bidra med arbetsmarknadsanknytning i programmets kurser? Kontakta vår arbetslivsansvariga på arb [at] utn.se eller 018-57 25 25.

Vill ditt företag komma i kontakt med studenterna? Kontakta vår samarbetskontakt på sk [at] utn.se eller 018-57 25 27.