Molekylär bioteknik

Typ: 
Master
Längd: 
2 år (120 hp)
Utbildningen innefattar tekniska tillämpningar av biologiska system eller delar av dessa avsedda för särskilda produkter eller processer. En person med en masterexamen inom molekylär bioteknik erhåller avancerade kunskaper inom molekylär bioteknik, och en vana att arbeta med praktiska moment. Efter examen ska personen kunna delta i forsknings- utvecklings- och utredningsarbeten inom skilda områden.
Inriktningar: 

Under utbildningens andra år specialiserar sig studenten på ett valfritt område, t.ex. biomolekylers dynamik och molekylär systembiologi.

Arbetslivsanknytning: 

Utbildningen sker i nära kontakt med aktuell forskning och med näringsliv i form av gästföreläsare och utvecklingsprojekt. Under sista året kan studenten välja att göra praktik på en forskningsinstitution eller ett företag.

Uppsala universitet har i samverkan med bioteknisk industri skapat förhållanden som gör regionen till den starkaste i landet för ”Life Science”.

Ämnesfördelning: 
Yrkesgrupp: 
Biomedicin/Medicinteknik
Bioteknik/Bioinformatik
Forskning/Utveckling
Miljö/Naturvård/Meteorologi
Kompetens: 
Biokemi
Bioteknik
Datavetenskap
Kemi
Molekylärbiologi
Branscher: 
Akademi
Hållbarhet
Life Scice bolag
Myndigheter
Läkemedelverket
Befattningar: 
Forskare
produktutvecklare
Projektledare
Konsult

Kontakt med studenterna via kåren
Har du frågor om kompetensguiden och/eller idéer på hur ditt företag kan bidra med arbetsmarknadsanknytning i programmets kurser? Kontakta vår arbetslivsansvariga på arb [at] utn.se eller 018-57 25 25.

Vill ditt företag komma i kontakt med studenterna? Kontakta vår samarbetskontakt på sk [at] utn.se eller 018-57 25 27.