Molekylär bioteknik

Typ: 
Civilingenjör
Längd: 
5 år (300 hp)
Ingenjörerna i molekylär bioteknik har både den breda tekniska kompetensen hos en ingenjör och specialistkunskaper inom avancerad molekylärbiologi och bioinformatik. Det gör att de har goda förutsättningar att utveckla nya metoder och ny teknik inom områdena. Personer med den här utbildningen arbetar inom många områden, som energi, medicin, miljö eller livsmedel och är en stor tillgång i utvecklingen av dem.
Studenter laborerar
Inriktningar: 

 

Det finns två inriktningar varav studenterna väljer en:

  • Bioinformatik, med spets i hantering av stora mängder biologisk information: Studenten lär sig att använda IT-lösningar för att analysera biologiska system. I inriktningen ingår kurser som behandlar informationshanteringssystem, genomanalys och visualisering av komplexa data.
  • Molekylär bioteknik med spets inom molekylärbiologi, genteknik och de reglersystem som styr levande celler: Studenten lär sig att arbeta med bioteknikens metoder, och förvärvar kunskaper i projektmetodik och tillämpningar. Kurser som innehåller immunologi, proteinbioteknologi och syntetisk biologi ingår i inriktningen.
Arbetslivsanknytning: 

Studenterna gör ett projektarbete under andra halvan av årskurs 3 där de arbetar med projekt från industrin. Under årskurs fyra och fem gör många praktik i forskargrupper eller på företag parallellt med att de läser kurser. Flera kurser under senare delen av utbildningen ges i projektform där arbetssättet efterliknar arbetslivet. Många studenter avslutar sin utbildning med ett examensarbete vid ett företag.

Under utbildningen kommer studenterna ofta i kontakt med SciLifeLab och andra aktörer inom bioteknikbranschen, t.ex. i form av studiebesök och gästföreläsningar.

Ämnesfördelning: 
Yrkesgrupp: 
Biomedicin/Medicinteknik
Bioteknik/Bioinformatik
Forskning/Utveckling
Miljö/Naturvård/Meteorologi
Programmering/Systemutveckling
Kompetens: 
Molekylärbiologi
Matematik tillämpad
Kemi
Datavetenskap
Bioinformatik
Branscher: 
Bioteknik
Bioinformatik
life science
Akademi
Läkemedel
Befattningar: 
Forskare
Teknikkonsult
Projektledare
Systemutvecklare
Bioinformatiker

Kontakt med studenterna via kåren
Har du frågor om kompetensguiden och/eller idéer på hur ditt företag kan bidra med arbetsmarknadsanknytning i programmets kurser? Kontakta vår arbetslivsansvariga på arb [at] utn.se eller 018-57 25 25.

Vill ditt företag komma i kontakt med studenterna? Kontakta vår samarbetskontakt på sk [at] utn.se eller 018-57 25 27.