Miljö- och vattenteknik

Typ: 
Civilingenjör
Längd: 
5 år (300 hp)
Ingenjörerna i miljö- och vattenteknik har färdigheter inom den traditionella teknikvetenskapen, men även inom många naturvetenskapliga ämnen som är till stor fördel när de löser miljö- och vattentekniska problem. De har god förankring i de teoretiska ämnena, dess tillämpningar och praktiska moment såsom att inhämta data från naturliga miljöer. Att kunna tolka naturfenomen och urskilja olika mark- och vattenegenskaper är av stor betydelse för tillämpningen av miljöteknik, och det är det som gör att de här ingenjörerna speciellt viktiga för samhället. Personer med en examen i miljö- och vattenteknik är de enda civilingenjörerna i landet där meteorologi, hydrologi och markvetenskap utgör en betydande del av utbildningen.
Inriktningar: 

Civilingenjörerna i miljö- och vattenteknik kan välja mellan sex olika terminsblock som ger olika inriktningar. Studenterna ska läsa minst två av dessa block, och maximalt tre.

  • Uthålliga vatten- och avloppssystem
  • Markmiljö
  • Vattenresurser
  • Luftvård och klimat
  • Ekosystemmodellering 
  • Miljömanagement
Arbetslivsanknytning: 

I sista halvan av terminen i årskurs 3 tränar studenterna på att jobba i större grupper enligt det arbetssätt som de kommer att möta i sitt framtida yrke. Studenterna arbetar då med olika projekt som är anknutna till närinslivet.

I de sex terminsblocken i årskurs 4 och 5 (varje block omfattar en hel termin) simuleras ingenjörsyrket. Detta innebär att ett uppställt verkligt problem knyter ihop hela kursen och den muntliga och skriftliga rapporteringen är som en riktig projektrapportering från ett konsultföretag.

Programmet innehåller generellt många studiebesök och gästföreläsningar från för programmet typiska företag.

Ämnesfördelning: 
Yrkesgrupp: 
Bygg/Anläggning/Fastighet
Energi
Forskning/Utveckling
Ledarskap/Management
Matematik/Statistik/Beräkning
Miljö/Naturvård/Meteorologi
Produktion/Process/Tillverkning
Kompetens: 
Beräkningsvetenskap
Biologi
Ekologi
Fluidmekanik
Hydrologi
Kemi
Klimatologi
Matematik tillämpad
Meteorologi
Modellering
Mätvärdesinsamling och hantering av mätdata
Problemlösning
Branscher: 
Akademi
Kommuner och landsting
Myndigheter
processindustri
VA (beroende på inriktning)
Befattningar: 
Miljöansvarig
processingenjör
projektledare (beroende på inriktning)
Teknikkonsult

Kontakt med studenterna via kåren
Har du frågor om kompetensguiden och/eller idéer på hur ditt företag kan bidra med arbetsmarknadsanknytning i programmets kurser? Kontakta vår arbetslivsansvariga på arb [at] utn.se eller 018-57 25 25.

Vill ditt företag komma i kontakt med studenterna? Kontakta vår samarbetskontakt på sk [at] utn.se eller 018-57 25 27.