Maskinteknik

Typ: 
Högskoleingenjör
Längd: 
3 år (180 hp)
Personer med en examen i maskinteknik är förberedd för att arbeta med produktutveckling och produktionsteknik. De är vana vid att använda sig av datorer för att lösa praktiska problem, och de kan metoderna och arbetssätten för produktionsutveckling och produktionsteknik. Personer med en högskoleingenjörsexamen i maskinteknik kan även arbeta med kvalitetsfrågor, inköp och tekniska utredningar.
Inriktningar: 

Det går att välja avslutande profilkurser mot produktutveckling eller produktionsledning.

Arbetslivsanknytning: 

I många kurser förekommer studiebesök vid företag och gästföreläsningar med representanter från näringslivet.

Ämnesfördelning: 
Yrkesgrupp: 
Energi
Ledarskap/Management
Produktion/Process/Tillverkning
Kompetens: 
Kvalitetsteknik
Matematik tillämpad
Problemlösning
Produktutveckling och konstruktion
Projektledning
Tillverknings- och produktionsteknik
Branscher: 
Energi
Fordon
Telekom
life science
Verkstad
Befattningar: 
CAD-ritare
Konstruktör
produktionstekniker
Teknikkonsult

Kontakt med studenterna via kåren
Har du frågor om kompetensguiden och/eller idéer på hur ditt företag kan bidra med arbetsmarknadsanknytning i programmets kurser? Kontakta vår arbetslivsansvariga på arb [at] utn.se eller 018-57 25 25.

Vill ditt företag komma i kontakt med studenterna? Kontakta vår samarbetskontakt på sk [at] utn.se eller 018-57 25 27.