Människa-datorinteraktion

Typ: 
Master
Längd: 
2 år (120 hp)
En person med en master i människa-datorinteraktion kan leda en användarcentrerad IT-utvecklingsprocess samt arbeta med användbarhetsfrågor för ett datorsystem. Efter examen kan personen bl.a. använda metoder för analys, design och utvärdering av IT-system, utforma en fungerande interaktion mellan människan och datorn i samspel med organisationen och samhället samt bygga och utvärdera prototyper av användargränssnitt till IT-system. Programmet är inriktat på interaktionsdesign och användbarhet hos IT-system.
Inriktningar: 

Under utbildningens andra år specialiserar sig studenten inom två av områdena nedan.

  • Sociala medier
  • Perception och visuell design
  • Användbarhet i praktiken
  • Universell design
Arbetslivsanknytning: 

Studenterna arbetar ofta i projekt, för att förbereda dessa inför de arbetsformer som väntar i arbetslivet. 

En ambition är att för ett stort antal kurser bedriva undervisningen i projektform med någon form av näringslivsanknytning.

Yrkesgrupp: 
Forskning/Utveckling
Kompetens: 
Analog och digital elektronik
Datakommunikation och databaser
Datavetenskap
Etik
Gränssnittsprogrammering
Interaktionsdesign
Människa- datorinteraktion
Organisation
Problemlösning
Systemdesign
Branscher: 
Akademi
Befattningar: 
Arbetsledare
Forskare
Projektledare
Systemutvecklare
Teknikkonsult

Kontakt med studenterna via kåren
Har du frågor om kompetensguiden och/eller idéer på hur ditt företag kan bidra med arbetsmarknadsanknytning i programmets kurser? Kontakta vår arbetslivsansvariga på arb [at] utn.se eller 018-57 25 25.

Vill ditt företag komma i kontakt med studenterna? Kontakta vår samarbetskontakt på sk [at] utn.se eller 018-57 25 27.