Kemiteknik

Typ: 
Civilingenjör
Längd: 
5 år (300 hp)
Det här programmet ger studenterna ett kemiskt synsätt och en ingenjörs färdigheter. Programmet utbildar skickliga ingenjörer med en mycket hög anställningsbarhet inom de två inriktningarna – läkemedel och material. Förutom teoretiska kunskaper innehåller programmet många moment i laborationsmiljö och därför är dessa ingenjörer överlägsna när det kommer till praktiskt arbete.
Inriktningar: 

Inriktning väljs förhållandevis tidigt i programmet vilket gör att studenterna blir mer specialiserade inom respektive område.

  • Material: Ingenjören har en kemisk vetenskapsgrund i sitt arbete med materialtekniska frågor.
  • Läkemedel: Insikt i ämnens interaktion med kroppen förvärvas. Inriktningen kan utmynna i en profilering i processteknisk eller syntesteknik.
Arbetslivsanknytning: 

Programmet ger studenterna möjlighet att möta alumner redan från första stund och verkar för att studenterna får arbeta med problembaserade, skarpa, projekt från företag. Kontakten med företag ökas sedan gradvis under utbildningen och avslutas i allmänhet med ett examensjobb inom industrin. Sammantaget gör detta att studenterna är mycket attraktiva på arbetsmarknaden och har i mycket hög grad (98%) arbete efter utbildningen, enligt alumnundersökningar som har genomförts. Studenterna är även mycket attraktiva för en doktorandutbildning både inom akademi eller som industridoktorand.

Yrkesgrupp: 
Biomedicin/Medicinteknik
Forskning/Utveckling
Produktion/Process/Tillverkning
Kompetens: 
Kemikunskaper som skiljer sig åt beroende på inriktning
Matematik tillämpad
Materialkemi eller läkemedelskemi
Problemlösning
Projektarbete
Projektledning
Ytors fysik och kemi
Branscher: 
Akademi
Bioteknik
Energi
Fordon
kemi
kemiteknik
Läkemedel
Medicinteknik
stålindustri
Verkstad
Befattningar: 
Arbetsledare
Forskare
Kemist
Miljöansvarig
processingenjör
Projektledare.

Kontakt med studenterna via kåren
Har du frågor om kompetensguiden och/eller idéer på hur ditt företag kan bidra med arbetsmarknadsanknytning i programmets kurser? Kontakta vår arbetslivsansvariga på arb [at] utn.se eller 018-57 25 25.

Vill ditt företag komma i kontakt med studenterna? Kontakta vår samarbetskontakt på sk [at] utn.se eller 018-57 25 27.