Kemi

Typ: 
Kandidat
Längd: 
3 år (180 hp)
Kandidatprogrammet i kemi omfattar 180 högskolepoäng vilket motsvarar tre års heltidsstudier. De tre första terminerna på programmet består av gemensamma kurser för alla inriktningar. Sen fördjupar du dig inom valda kemiområden. Du kan också bredda dina kunskaper med ämnen som till exempel matematik, biologi, fysik, språk, ekonomi, juridik eller något helt annat som ger dig en unik profil. Programmets styrka ligger i möjligheten att få djup kemikunskap samtidigt som du får bredda dig inom andra relevanta områden.
Inriktningar: 

Studenterna väljer i och med delområdet inriktning för det avslutande examensarbetet. Dessa delområden är

  • Analytisk kemi
  • Organisk kemi
  • Fysikalisk kemi
  • Biokemi
  • Oorganisk kemi
  • Teoretisk kemi 
Arbetslivsanknytning: 

Under första årets obligatoriska kemikurser ingår såväl gästföreläsningar som studiebesök. Lärarna på kandidatprogrammet i kemi är själva aktiva forskare med djupa specialkunskaper inom sina områden. De ger dig inblick i spännande forskning som pågår och tränar dig i ett vetenskapligt arbetssätt. I avslutande examensarbete har du själv möjlighet att delta i en forskargrupp. Teori och experiment går hand i hand genom hela utbildningen och stor vikt läggs vid att lära dig arbeta på ett vetenskapligt sätt. Som en del i din utbildning ger vi dig också kommunikationsträning där övningar i både tal och skrift ingår i kurserna. Det är en färdighet som många kemister har nytta av i arbetslivet och som efterfrågas av arbetsgivarna.

Ämnesfördelning: 
Kompetens: 
Analytical chemistry depending on the track
Biochemistry depending on the track
Biology depending on the track
Physics depending on the track
Physical chemistry depending on the track
Chemistry
Chemistry in solids depending on the track
Materials chemistry depending on the track
Molecular biology depending on the track
Inorganic chemistry depending on the track
Organic chemistry depending on the track
Problem-solving
Project work
Surface physics and chemistry
Theoretical chemistry depending on the track
Branscher: 
Läkemedel
Metall
Sjukvård
Miljöskydd
Näringslivet
Vetenskaplig journalistik
life science
Myndigheter (kommun Landsting stat)
Akademi
Befattningar: 
Kemist
processkemist
analytisk kemist
doktorand/forskare
Miljöansvarig

Kontakt med studenterna via kåren
Har du frågor om kompetensguiden och/eller idéer på hur ditt företag kan bidra med arbetsmarknadsanknytning i programmets kurser? Kontakta vår arbetslivsansvariga på arb [at] utn.se eller 018-57 25 25.

Vill ditt företag komma i kontakt med studenterna? Kontakta vår samarbetskontakt på sk [at] utn.se eller 018-57 25 27.