Kärnkraftteknik

Typ: 
Högskoleingenjör
Längd: 
3 år (180 hp)
Ingenjörer med en examen i kärnkraftteknik har goda kunskaper om kärnkraft ur ett systemperspektiv och specialistkunskaper inom ämnen som exempelvis reaktorteknik, kärnkraftssäkerhet, kärnbränsleteknik och elkraftteknik. Utbildningen, som är den enda i sitt slag, bygger på ett nära samarbete med företag inom svensk kärnkraftindustri. Den syftar till att förbereda studenter med en tidigare inriktning mot maskin-, elektroteknik eller motsvarande för en framtida i karriär inom någon av kärnkraftindustrin många arbetsområden.
Inriktningar: 

Utbildningen som är ettårig och omfattar 60 högskolepoäng obligatoriska kurser förutsätter minst två års tidigare studier på ett svenskt högskoleingenjörsprogram inom maskin- elektroteknik eller motsvarande
Utbildningen leder till en högskoleingenjörsexamen i kärnkraftteknik  (180 hp).

 

Arbetslivsanknytning: 

Utbildningen sker i nära samarbete med svensk kärnkraftsindustri, och många specialister från företagoch myndigheter deltar i undervisningen som gästföreläsare. Vissa utbildningsmoment såsom laborationer och simulatorträning är förlagda till kärnkraftndustrins egna faciliteter. Uppsala universitets egna lärare på programmet är samtliga engagerade inom forskning och utveckling avseende olika aspekter av nukleär energiproduktion.

Ämnesfördelning: 
Yrkesgrupp: 
Energi
Produktion/Process/Tillverkning
Kompetens: 
Kärnkraftteknik
Elkraftteknik
Energiteknik
Kärnbränsleteknik
Kärnkraftssäkerhet
Matematik
tillämpad
Reaktorteknik
Branscher: 
kärnkraftverk
Myndigheter
Konsultföretag
tillverkningsföretag
Befattningar: 
Stationstekniker (inriktning mot operatör)
driftingenjör
underhållsingenjör
utvecklingsingenjör
processingenjör
projektingenjör
Konstruktör
mätingenjör

Kontakt med studenterna via kåren
Har du frågor om kompetensguiden och/eller idéer på hur ditt företag kan bidra med arbetsmarknadsanknytning i programmets kurser? Kontakta vår arbetslivsansvariga på arb [at] utn.se eller 018-57 25 25.

Vill ditt företag komma i kontakt med studenterna? Kontakta vår samarbetskontakt på sk [at] utn.se eller 018-57 25 27.