Informationsteknologi

Typ: 
Civilingenjör
Längd: 
5 år (300 hp)
Styrkan hos civilingenjörna i informationsteknologi är bredden och förmågan att sätta sig in i ny teknik. De har en grund anpassad för att arbeta med forskning och utveckling inom samtliga områden i informationsteknologin. Detta innebär att de kan arbeta inom både akademi och näringsliv. Personer med en civilingenjörsexamen i informationsteknologi har även läst kurser i ekonomi. De har både teoretiska och praktiska kunskaper vilket ger dem en god översikt. Utbildningen ger också färdigheter i att arbeta inom olika grupper, i projektform samt att presentera sina resultat muntligt och skriftligt på både svenska och engelska.
Inriktningar: 

Studenten kan själv skapa en egen profil, men även välja att rikta in sig mot vissa områden.

  • Konstruktion av datorsystem, med spets i att utveckla programsystem.
  • Högpresterande datorsystem, med spets i snabba datorberäkningar.
  • Människa-datorinteraktion, med spets i användbara system och gränssnitt.
  • Inbyggda system, med spets i att konstruera system med små resurser (t.ex. elektricitet, minne, tid).
Arbetslivsanknytning: 

Programmet har implicit arbetslivsanknytning genom undervisnings- och examinationsmetodik (t.ex. i projektform). I vissa kurser ges även gästföreläsningar med inbjudna branschföretag. Programmet anordnar även lunchföredrag.

I kursen "IT i samhället" samarbetar programmet med t.ex. landsting och datainspektionen. Kursen är dock inte obligatorisk.

En anställd amanuens hjälper dessutom till med näringslivskontakter. Maila amanuensen på amanuens [at] it.sektionen.se.

Yrkesgrupp: 
Elektroteknik/Hårdvara/Inbyggda system
Forskning/Utveckling
Programmering/Systemutveckling
Kompetens: 
Datakommunikation och databaser
Diskret matematik
Framtagande av användbara datorsystem för människor
Djupare förståelse för datorsystems uppbyggnad
Matematik tillämpad
Mjukvara
Problemlösning
Programmering
Projektarbete
Projektarbeten med internationella samarbeten
Systemdesign
Branscher: 
Infrastruktur
IT
Myndigheter
Befattningar: 
IT-konsult
Mjukvaruarkitekt
Projektledare
Systemutvecklare
teknikkonsult.

Kontakt med studenterna via kåren
Har du frågor om kompetensguiden och/eller idéer på hur ditt företag kan bidra med arbetsmarknadsanknytning i programmets kurser? Kontakta vår arbetslivsansvariga på arb [at] utn.se eller 018-57 25 25.

Vill ditt företag komma i kontakt med studenterna? Kontakta vår samarbetskontakt på sk [at] utn.se eller 018-57 25 27.