Industriell ledning & innovation

Typ: 
Master
Längd: 
2 år (120 hp)
Utbildningens mål är att masterstudenten ska förvärva kunskaper inom ekonomi, affärsutveckling, produktutveckling, marknadsföring, organisation, innovationsledning, projektledning och retorik. Efter avslutad utbildning ska en person med masterexamen i industriell ledning och innovation kunna ansvara för innovationsprojekt inom existerande företag och självständigt företagande. Utbildningen syftar till att ge en helhetsbild av hela innovationsprocessen, från idé till industrialisering och sen vidare till lansering och vardaglig marknadsföring.
Inriktningar: 
  • Produktutveckling och industrialisering: Kurserna fokuserar på ledning och koordinering av affärsutveckling och tekniskt utvecklingsarbete på större företag.
  • Entreprenörsskola: Studenten får fördjupade kunskaper inom de tidiga faserna av innovationsprocessen, och förvärvar kunskaper om hur entreprenörer verkar inom små och nystartade verksamheter. (Alla studenter, oavsett ursprungligt utbildningsprogram, som har läst minst 240 hp har möjlighet att söka till Entreprenörskolan).
Arbetslivsanknytning: 

Undervisningen sker med hjälp av samma metoder och modeller som i näringslivet.

Ämnesfördelning: 
Yrkesgrupp: 
Biomedicin/Medicinteknik
Bioteknik/Bioinformatik
Bygg/Anläggning/Fastighet
Elektroteknik/Hårdvara/Inbyggda system
Energi
Forskning/Utveckling
Ledarskap/Management
Miljö/Naturvård/Meteorologi
Produktion/Process/Tillverkning
Programmering/Systemutveckling
Kompetens: 
Affärsutveckling
Färdigheter i muntlig och skriftlig presentation
Företagsekonomi
Industrialisering
Industriell ekonomi
Innovationsledning
Marknadsföring
Organisation
Problemlösning
Produktutveckling och konstruktion
Projektledning
Strategi
Tillverknings- och produktionsteknik
Branscher: 
Vilken bransch som den examinerade studenten kan arbeta inom beror delvis på dess tidigare utbildning inom universitetet.
Befattningar: 
Affärsutvecklare
Arbetsledare
forskare inom ämnet Industriell teknik
inköpsansvarig
teknik- och affärsutvecklingskonsult
kundansvarig (KAM
Key Account Manager)
produktionsansvarig
Projektledare
riskanalytiker.

Kontakt med studenterna via kåren
Har du frågor om kompetensguiden och/eller idéer på hur ditt företag kan bidra med arbetsmarknadsanknytning i programmets kurser? Kontakta vår arbetslivsansvariga på arb [at] utn.se eller 018-57 25 25.

Vill ditt företag komma i kontakt med studenterna? Kontakta vår samarbetskontakt på sk [at] utn.se eller 018-57 25 27.